• RD2329ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ (ฟรีเดย์) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Airline (EK)
  15,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • RD2328ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ (EP.2) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินEmirates Airline (EK)
  18,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • RD2320ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Airline (EK)
  18,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • RD2331ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
  19,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • RD2333ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ชมแสงสี ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
  21,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • RD2327ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง (EP.3) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
  21,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • RD2324ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
  21,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • RD2326ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (FREE DAY) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
  24,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • RD2332ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (บินเช้า) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
  25,990.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 43,079