RD41HKG-CX ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน!! 3วัน 2คืน โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

รหัสสินค้า : RD41HKG-CX

ราคา

23,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 23,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


สนุกเต็มอิ่มฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน พลาดไม่ได้ มู วัดดังฮ่องกง!

เที่ยว เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ I วัดหวังต้าเซียน I เจ้าพ่อกวนอูกวนไท

I เจ้าแม่กวนอิมฮองอำ


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน!! 3วัน 2คืน โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)


 

.-

 วันที่เดินทาง

สายการบิน

ราคา

08 – 10 เมษายน 2567

CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

27,999.-

09 – 11 เมษายน 2567

CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

27,999.-

10 – 12 เมษายน 2567

CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

29,999.-

17 – 19 เมษายน 2567

CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

27,999.-

20 – 22 เมษายน 2567

CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

23,999.-

24 – 26 เมษายน 2567

CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

23,999.-

25 – 27 เมษายน 2567

CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

23,999.-

26 – 28 เมษายน 2567

CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

23,999.-

 

 

                    โปรแกรมทัวร์ 

        วันที่                           
สถานที่ อาหาร
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าพ่อกวนอูกวนไท - รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย  -/-/D
2 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! B/-/-
3 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่ องประดับ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน – ท่า อากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) B/L/-
Visitors: 109,289