(พ.ย. 67) ล่องเรือสำราญไต้หวัน-ญี่ปุ่น - MSC Bellisima

รหัสสินค้า : RDMSC_BEL01

ไม่พบสินค้า

ราคา

54,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น

เรือ MSC Bellisima

เส้นทาง จีหลง-อิชิกากิ-นาฮา-จีหลง

วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2567


ราคาเริ่มต้นห้องไม่มีหน้าต่าง 54,900.- บาท

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500.- บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ)

 

 

 

วันเดินทาง
25-30 พฤศจิกายน 2567

ท่านที่
1 และ 2 ในห้อง

ผุู้ใหญ่ท่านที่
3 และ 4 ในห้อง

เด็กท่านที่
3 และ 4 ในห้อง

ห้องไม่มีหน้าต่าง ท่านละ

54,900

50,900

44,900

ห้องมีหน้าต่าง

58,900

53,900

44,900

 

 

Visitors: 109,296