(ธ.ค. 67) ล่องเรือสำราญไต้หวัน-ญี่ปุ่น - MSC Bellisima

รหัสสินค้า : RDMSC_BEL02

ราคา

57,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 57,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น

เรือ MSC Bellisima

เส้นทาง จีหลง - มิยาโกะ - นาฮา - อิชิกากิ - จีหลง

วันที่ 15-20 ธันวาคม 2567ราคาเริ่มต้นห้องไม่มีหน้าต่าง 57,900.- บาท


ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200.- บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ)

                                                                                                                                                                     
           

 

       วันเดินทาง
 15-20 ธันวาคม 2567

     ท่านที่
 1 และ 2 ในห้อง 

   ผุู้ใหญ่ท่านที่
 3 และ 4 ในห้อง 

    เด็กท่านที่
 3 และ 4 ในห้อง 

 พักเดียว 

ห้องไม่มีหน้าต่าง ท่านละ

    57,900

     52,900

    44,900

 81,900

 ห้องมีหน้าต่าง ท่านละ

    64,900

     55,900

    45,900

 90,900

 

                                 

                                      


           
   

           

Visitors: 99,167