(20-26 มกราคม 68) ทัวร์เรือสำราญสิงคโปร์-ไต้หวัน - NCL Spirit

รหัสสินค้า : RDNCL-JAN24

ราคา

58,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 58,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ล่องเรือสำราญสิงคโปร์- ไต้หวัน 7 วัน 6 คืน 

เรือ : NCL SPIRIT

เส้นทาง : สิงคโปร์-น่านน้ำสากล-(คีลุง)ไต้หวัน

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)


| มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินรวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | รวมซิตี้ทัวร์สิงคโปร์และไต้หวัน | พักบนเรือ 4 คืน | พักโรงแรม 2 คืน


พีเรียดเดียว วันที่ 20-26 มกราคม 2568

ห้องไม่มีหน้าต่าง ท่านละ 58,500 บาท

ห้องมีหน้าต่าง ท่านละ 61,500 บาท

ห้องระเบียง ท่านละ 63,400 บาท


จองและชำระเงินมัดจำ 50 % ภายในวันที่ 30 เม.ย 67 รับเพิ่ม!!

Upgrade!! ห้องพัก 1 Step สูงสุดห้องระเบียง

ราคานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + ค่าทิปคนขับรถ + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ / ค่าทิปพนักงานเรือ 80 USD (ชำระบนเรือ)

 

จองและชำระเงินมัดจำ 50 % ภายในวันที่ 30 เม.ย 67 รับเพิ่ม!!

Upgrade!! ห้องพัก 1 Step สูงสุดห้องระเบียง

 

อัตราค่าบริการพักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่ 20-26 มกราคม 2568

ประเภทห้องพัก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน  

ราคาท่านที่ 1-2

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 3 ท่าน  

ราคาท่านที่ 3

พักเดี่ยวเพิ่ม

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

58,500.- / ท่าน

51,200.-/ท่าน

15,000.-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

61,500.- / ท่าน

51,200.-/ท่าน

18,000.-

ห้องพักแบบมีระเบียง

63,400.- / ท่าน

51,200.-/ท่าน

24,000.-

 

วันที่

ท่าเรือ

เรือเทียบท่า

เรือออก

วันจันทร์ 20 ม.ค. 2568

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

 

 

วันอังคารที่ 21 มค 2568

สิงคโปร์

-

12.00น.

*เช็คอิน 09.00น. – 11.00น*

วันพุธ 22 ม.ค. 2568

น่านน้ำสากล

-

-

วันพฤหัสบดี 23 ม.ค. 2568

น่านน้ำสากล

-

-

วันศุกร์ 24 ม.ค. 2568

น่านน้ำสากล

-

-

วันเสาร์ 25 มค 2568

คีลุง, ไต้หวัน

08.00น.

-

วันอาทิตย์ 26 มค 2568

ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

-

-

 

 

 

Visitors: 109,292