RD02TWKOR ทัวร์เกาหลี BUSAN POHANG พัก Haeundae 4 วัน 2คืน โดยสายการบิน JEJU AIR (7C)

รหัสสินค้า : RD02TWKOR

ไม่พบสินค้า

ราคา

11,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เที่ยวตามกระแสยอดฮิต ปูซาน โพฮัง พิเศษ พักรร.หาดแฮอุนแด 2 คืน ตามรอยซีรี่ย์ Home Town Cha Cha Cha -ตลาดชองฮา | คลีนิคทำฟัน | หาดวอลโพ | สะพานอวกาศสเปซวอล์ค | ไนท์ไลฟ์ถนนวัฒนธรรมแฮอุนแดมาร์เก็ต | โบสถ์จุกซอง | วัดแฮดงยงกุงซา |รถรางสกายแคปซูล | เอเปคเฮ้าส์ | หมู่บ้านคัมชอน | ตลาดนัมโพดง | ตลาดปลาจากัลชี


ทัวร์เกาหลี BUSAN POHANG พัก Haeundae 4 วัน 2คืน สายการบิน JEJU AIR

 

อัตราค่าบริการ   BUSAN - POHANG 4วัน2คืน

พีเรียตเดินทาง

ราคา1 แถม 1

(จำนวนจำกัด)
ราคาต่อท่าน

ราคาโปรโมชั่น

ราคาปกติ

กรกฎาคม : 10-13 , 11-14  

สิงหาคม : 21-24 , 22-25 , 27-30 , 28-31 , 29-1 ก.ย.

กันยายน : 3-6 , 4-7 ,5-8 ,10-13 ,11-14 , 12-15 ,17-20 ,18-21, 19-22 , 24-27 ,25-28 ,26-29

ตุลาคม : 30-2 พ.ย. , 31-3 พ.ย.

พฤศจิกายน : 5-8, 6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30, 28-1 ธ.ค.

ธันวาคม : 5-8, 10-13, 11-14, 12-15

11,999.-

23,999

28,999

กรกฎาคม :  12-15

สิงหาคม :  23-26 , 26-29 , 30-2 ก.ย.

กันยายน : 2-5 , 6-9 ,9-12 ,13-16 ,16-19 ,20-23 ,23-26 ,27-30 , 30-3 ต.ค.

ตุลาคม : 1-4 ,2-5 ,3-6 ,8-11 ,15-18 , 16-19 , 23-26 ,24-27

พฤศจิกายน : 1-5, 4-8, 8-11, 11-14, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28, 29-2 ธ.ค.

ธันวาคม : 4-7, 6-9, 13-16

12,999.-

25,999

30,999

กรกฎาคม : 13-16 , 14-17

สิงหาคม :  24-27 , 25-28 ,31-3 ก.ย.

กันยายน : 1-4 ,7-11 , 8-12 ,14-17 ,15-18, 21-24 , 22-25

ตุลาคม : 4-7 ,7-10 ,9-12 , 14-17 ,17-20 , 22-25 ,25-28 ,28-31 ,29-1พ.ย.

พฤศจิกายน : 2-6, 3-7, 9-12, 10-13, 16-19, 17-20, 23-26, 24-27

ธันวาคม : 9-12, 14-17, 15-18

13,999.-

27,999

32,999

ตุลาคม : 5-8 ,6-9 ,10-13 ,13-16 ,18-21 ,21-24 , 26-29 ,27-30

พฤศจิกายน : 30-3 ธ.ค.

ธันวาคม : 3-6, 7-10,

14,999.-

29,999

34,999

ตุลาคม : 11-14 ,19-22

15,999.-

31,999

36,999

ธันวาคม : 2-5, 8-11

16,999.-

33,999

38,999

ตุลาคม : 12-15 , 20-23
พฤศจิกายน : 12-15 ,20-23

ธันวาคม : 1-4

17,999.-

35,999

40,999

พักเดี่ยว 5,000.-    ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-    จอยกรุ๊ป (ไม่ใช้ตั๋วเครื่อง) = 6,000.-     พาสปอร์ตต่างชาติ = 3000.-

 

โปรแกรมทัวร์ 

  วันที่       
สถานที่ อาหาร
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  -/-/-
2

ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮังสเปซวอล์ก-ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด

-/L/-
3

 โบสถ์จุกซอง - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดงยงกุงซา - สกายแคปซูลบนรางรถไฟลอยฟ้า-เอเปคนูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด

B/L/-
4

 ชุดเครื่องนอน  Sesa Living- ศูนย์เครื่องอำอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง-ตลาดปลาจากัลชิ-   หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

 B/-/-

 

Visitors: 78,573