(ม.ค.-เม.ย.67) แพคเกจตั๋วเรือ+ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์-มาเลเซีย - Genting Dream

รหัสสินค้า : RDSPHZ-C9.1

ไม่พบสินค้า

ราคา

14,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเรือสิงคโปร์-มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน 

เรือ : Genting Dream

เส้นทาง : สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลา)-สิงคโปร์

สายการบิน : ไลออน์แอร์ (SL)


พักห้องระเบียงบนเรือ | ตั๋วเครื่องบินรวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.


วันที่เดินทาง 2567

วันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. ท่านละ 14,999.- บาท

วันที่ 20-22 มี.ค. ท่านละ 15,999.- บาท

วันที่ 3-5 เม.ย.. ท่านละ 15,999.- บาท

วันที่ 24-26 เม.ย.. ท่านละ 15,999.- บาท

ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,900 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์) / ค่าทิปพนักงานเรือ 44 SGD (ชำระบนเรือ)

Visitors: 109,289