(23-30 ธ.ค.) ตั๋วเรือดูไบ 7 คืน -MSC VIRTUOSA

รหัสสินค้า : RDTP_MSCVUR01_DXB_DEC

ไม่พบสินค้า

ราคา

25,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Promotion!! ฟรีรถรับส่งท่าเรือ

Cruise only : ล่องเรือ MSC Virtuosa

เส้นทาง : Dubai-Doha-Bahrain-At Sea-Abu Dhabi-Sir Bani Yas-Dubai

วันที่ : 23-30 ธันวาคม 2566

-------------------------------------


DEC 23 – SAT  Dubai (United Arab Emirates)

DEC 24 – SUN Doha (QATAR)

DEC 25 – MON Bahrain

DEC 26 – TUE Cruising

DEC 27 – WED Abu Dhabu (United Arab Emirates)

DEC 28 – THU  Sir Bani Yas (United Arab Emirates)

DEC 29 – FRI Dubai (United Arab Emirates)

DEC 30 – SAT  Dubai (United Arab Emirates)


ราคานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 7 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)
  • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
  • ภาษีท่าเรือ และ ประกันภัยบนเรือ
  • รถรับ-ส่ง สนามบินดูไบ – ท่าเรือ (เฉพาะวันที่ขึ้นเรือ)

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางระหว่างประเทศ
  • ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 84.00 *ชำระบนเรือ*
  • วีซ่า UAE 136 USD/pax,
  • ค่าเครื่องดื่ม, Internet Package On board,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

  

  

Visitors: 78,598