(16-23 ธ.ค.) ตั๋วเรือดูไบ 7 คืน Costa Toscana

รหัสสินค้า : RDTP_COTO_DXB_DEC_Pro

ไม่พบสินค้า

ราคา

24,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Promotion!! คนที่ 2 ลด 50%

Cruise only : ล่องเรือ Costa Toscana

เส้นทาง : Dubai สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ - การ์ต้า - โอมาน

วันที่ : 16-23 ธันวาคม 2566

-------------------------------------


DEC 16 – SAT  Dubai (United Arab Emirates)

DEC 17 – SUN Dubai (United Arab Emirates)

DEC 18 – MON Abu Dhabu (United Arab Emirates)

DEC 19 – TUE Doha (QATAR)

DEC 20 – WED Cruising

DEC 21 – THU  Muscat (OMAN)

DEC 22 – FRI Dubai (United Arab Emirates)

DEC 23 – SAT  Dubai (United Arab Emirates)


ราคานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 7 คืน (พักสองท่านต่อห้อง), อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
  • ภาษีท่าเรือ และ ประกันภัยบนเรือ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางระหว่างประเทศ
  • ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 77.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี EUR 38.5 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี *ชำระบนเรือ*
  • วีซ่า UAE 136 USD/pax,
  • ค่าเครื่องดื่ม, Internet Package On board,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

Visitors: 78,594