RD2320ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Airline (EK)

รหัสสินค้า : RD2320ZGHKG

ไม่พบสินค้า

ราคา

18,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน | นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ | อธิษฐานขอพรเทพเจ้าแชกง|พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | เมนูพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง และห่านย่าง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ  3 วัน 2 คืน   สายการบิน กําหนดวันเดินทาง

สายการบิน 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ

02 – 04 มิถุนายน 2566

Emirates (EK)

19,990.-

03 - 05 มิถุนายน 2566

 Emirates (EK)

20,990.-

04 – 06 มิถุนายน 2566

 Emirates (EK)

20,990.-

09 – 11 มิถุนายน 2566

 Emirates (EK)

22,900.-

10 – 12 มิถุนายน 2566

 Emirates (EK)

19,990.-

16 – 18 มิถุนายน 2566

 Emirates (EK)

19,990.-

17 – 19 มิถุนายน 2566

 Emirates (EK)

19,990.-

23 – 25 มิถุนายน 2566

 Emirates (EK)

19,990.-

24 – 26 มิถุนายน 2566

 Emirates (EK)

19,990.-

06 – 08 กรกฎาคม 2566

 Emirates (EK)

18,990.-

07 – 09 กรกฎาคม 2566

 Emirates (EK)

19,990.-

08 – 10 กรกฎาคม 2566

 Emirates (EK)

19,990.-

28 – 30 กรกฎาคม 2566

 Emirates (EK)

19,990.-

29 – 31 กรกฎาคม 2566

 Emirates (EK)

19,990.-

12 – 14 สิงหาคม 2566

 Emirates (EK)

19,990.-

01 – 03 กันยายน 2566  Emirates (EK) 19,990.-
02 – 04 กันยายน 2566  Emirates (EK) 19,990.-
08 – 10 กันยายน 2566  Emirates (EK) 19,990.-
09 – 11 กันยายน 2566  Emirates (EK) 19,990.-
15 – 17 กันยายน 2566  Emirates (EK) 19,990.-
23 – 25 กันยายน 2566  Emirates (EK) 19,990.-
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 66  Emirates (EK) 19,990.-
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 66  Emirates (EK) 19,990.-

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่ สถานที่ อาหาร
1

สนามบินสุวรรณภูมิ –  Avenue of Stars – A Symphony f Lights      

-/-/D
2 นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ B/-/D
3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภู B/L/-
Visitors: 43,092