(3-8 ก.ย.) กรุ๊ปทัวร์เรือไต้หวัน-ฮ่องกง เรือ Resort World One

ไม่พบสินค้า


โปรแกรมการเดินทาง

3 ก.ย.

กรุงเทพ - เกาสง 
พักโรงแรม Chateau De China Hotel หรือเทียบเท่า
4 ก.ย.


 Dome of Light - The Pier2Art  - อาหารกลางวัน - (17.00 น.) เช็คอินลงเรือ - (21.00 น.) เรือออกจากท่าเรือเกาสง มุ่งหน้าสู่เผิงหู
พักบนเรือ Resort World One
5 ก.ย.


(07.00 น.) ชมเมืองเผิงหู - (15.00 น.) เรือออกจากท่าเรือเผิงหู มุ่งหน้าสู่ฮ่องกง
พักบนเรือ Resort World One
6 ก.ย.


(09.00 น.) ถึงเกาะฮ่องกง - วัดกวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวลรี่ - อาหารกลางวัน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - (17.00 น.) เรือออกจากท่าเรือเผิงหู มุ่งหน้าสู่ฮ่องกง
พักบนเรือ Resort World One
7 ก.ย.


(13.00 น.) เรือเทียบท่าเกาสง - วัดโฝ กวง ซาน - อาหารค่ำ - ตลาดกลางคืน Liuhe Night Market 
พักโรงแรม Chateau De China Hotel หรือเทียบเท่า
8 ก.ย. วัดหลงหู -สนามบินเกาสง - กรุงเทพ

 

ราคาค่าบริการ 

ห้องพัก ท่านที่ 1-2 ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม
ไม่มีหน้าต่าง 43,100.- บาท 12,800.-  บาท
มีหน้าต่าง 45,700.-  บาท 15,400.-  บาท
มีระเบียง 51,000.-  บาท 20,200.-  บาท
พาเลสสวีท 81,100.-  บาท 49,800.-  บาท

 

ข้อมูลเรือ Resort World One

 

ห้องไม่มีหน้าต่าง

 

 

ห้องมีหน้าต่าง

ห้องมีระเบียง

Visitors: 109,289