RD01ETMOR ทัวร์โมรอคโค MEMORY MOROCCO 11 วัน โดยสายการบิน Etihad Airways (EY)

รหัสสินค้า : RD01ETMOR

ราคา

93,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 93,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมขี่อูฐแล้ว | เข้าชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 รวมค่าเข้าชมข้างในแล้ว| ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ ภาพยนต์ Mission Impossible ปี 15  |มืองสีฟ้า เชฟชาอูน สีฟ้าน้ำเงิน ทั้งเมือง| ชมโชว์แฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ | พักโรงแรม 5 ดาว

ทัวร์โมรอคโค MEMORY MOROCCO 11 วัน สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

เดินทาง 23-21 ตุลาคม 2566

วันเดินทาง สายการบิน ราคา 
21-31 ตุลาคม 2566 ETIHAD AIRWAYS (WY) 67,900.-

 

โปรแกรมทัวร์ 

 วันที่     
สถานที่ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-อาบูดาบี -/-/-
2 อาบูดาบี – โมรอคโค - คาซาบลังก้า - ชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2-ราบัต-สุเหร่าหลวง-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5-สุเหร่าฮัสซัน-ป้อมอูดายา B/L/D
3 ราบัต – เชฟชาอูน B/-/D
4 เชฟชาอูน – โบราณโรมันโวลูบิลิส – เมืองเมคเนส – ประตูบับมันซู-เมืองเฟซ-จุดชมวิวบนป้อมปราการ-ประตูพระราชวังหลวง-น้ำพุธรรมชาติ-เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย-สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2-สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน- บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ 
B/L/D
5 เฟซ-อิเฟรน –เออร์ฟอย์ด-ทะลทรายซาฮาร่า-มอร์ซูก้า B/L/D
6 ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า-เมอร์ซูก้า - ทินเฮียร์– โอเอซิส-ทอด้าจอร์จ วอซาเซท-เมืองดาเดส-จุดชมวิว Boumalne Dades B/L/D
7 วอซาเซท –ไอท์ เบนฮาดดู- ป้อมไอท์ เบนฮาดดู -มาราเกซ- จัตุรัสกลางเมือง- ช้อปปิ้งตลาดเก่า B/L/D
8 มาราเกซ – เอซาเวร่า - ป้อมปราการเมือง-สะพานปลาเมืองเอซาเวร่า-มาราเกซ B/L/D
9 สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-คาซาบลังก้า B/L/D
10 คาซาบลังก้า - อาบูดาบี   B/-/-
11 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
Visitors: 59,045