RD01ETEGY-WY ทัวร์อียิปต์ CHARMING EGYPT 8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Oman Air (WY)

รหัสสินค้า : RD01ETEGY-WY

ไม่พบสินค้า

ราคา

85,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ชมปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก รวมขี่อูฐวิวปิระมิด | ชมวิหารอาบูซิเบลแห่งมรดกโลก |ล่องเรือแม่น้ำไนล์แห่งกำเนิดอารยธรรม เริ่มจากอัสวานจนถึงลักซอร์ | มีบินภายใน 2 ขา ไคโร-อัสวาน // ลักซอร์-ไคโร | พักดี ที่พักโรงแรม 5 ดาว เรือ 5 ดาว


ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8 วัน 6 คืน สายการบิน

 

วันเดินทาง สายการบิน ราคา 
22 - 29 ต.ค.66 89,500

 

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่ สถานที่ อาหาร
1  กรุงเทพฯ- มัสกัต - ไคโร -/-/D
2  ไคโร  - ปิระมิด – เมมฟิส - ซัคคาร่า B/L/D
3 พิพิธภัณฑ์ - ป้อมปราการเก่า – สุเหร่าโมฮัมหมัด - ตลาดข่าน B/L/D
4 ไคโร – วิหารฟิเลย์ - เสาหินโอเบลิก - ไฮด์แดม -อัสวาน B/L/D
5 อัสวาน – อาบูซิมเบล – วิหาร รามเสสที่ 2 - คอมออมโบ B/L/D
6   เอ็ดฟู - ลัคซอร์ B/L/D
7   เมืองลัคซอร์ – ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก B/L/D
8  ไคโร - มัสกัต - กรุงเทพฯ  

 

 

Visitors: 99,178