RD2311ZGTPE ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)

รหัสสินค้า : RD2311ZGTPE

ไม่พบสินค้า

ราคา

14,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง | สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี |สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน | พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา | แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3คืน    สายการบิน 

Day 1: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 2:  เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง

Day 3: เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)

Day 4:  ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ


เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2566)

มี.ค. 29 ราคา 14,990

มี.ค. 31 ราคา 16,990

เม.ย. 1,19,26 ราคา 17,990

เม.ย. 2,15,16,20,22 ราคา 16,990

เม.ย. สงกรานต์ 12-15 ราคา 25,990

เม.ย. สงกรานต์ 14-17 ราคา 27,990

เม.ย. 2,15,16,20,22 ราคา 16,990

เม.ย. 27 ราคา 20,990

เม.ย. 29 ราคา 21,990

เม.ย. 30 ราคา 18,990

พ.ค. 1,2 ราคา 18,990

พ.ค. 6,12,13,19,20,25,27 ราคา 17,990

พ.ค. ราคา 14,990

พ.ค. 14,24,31 ราคา 15,990

มิ.ย. 8,10,16,29 ราคา 17,990

ก.ค. 1,8,14,252 ราคา 17,990

ก.ค. 29 ราคา 20,990

ส.ค. 3,19,24 ราคา 17,990

ส.ค. 12 ราคา 20,990

ก.ย. 1,7,9,14,16,21,23,29 ราคา 17,990

ต.ค. 5,25 ราคา 17,990

ต.ค. ราคา 18,990

ต.ค. 12,22 ราคา 20,990

DOWNLOAD PROGRAM 

 

Visitors: 43,090