RD2309ZGTPE ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ (EP.2) 4วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

รหัสสินค้า : RD2309ZGTPE

ไม่พบสินค้า

ราคา

21,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เที่ยวไต้หวันเหมาะทุกสายทั้งธรรมชาติ กิน ช้อป ชิล | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | แช่น้ำแร่ผ่อนคลายสุดชิล | พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก | บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี |


ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ (EP.2) 4วัน 3คืน   สายการบิน 

Day 1: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง

Day 2: เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต       

Day 3: อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่ห้องพัก ส่วนตัว

Day 4: ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ


เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2566)

มี.ค. 4 ราคา 23,990

มี.ค. 23,30 ราคา 21,990

เม.ย. สงกรานต์ 12-15 ราคา 27,990

เม.ย. 27 ราคา 21,990

พ.ค. 4,11 ราคา 23,990

พ.ค. 18,25 ราคา 21,990

มิ.ย. 1 ราคา 21,990

มิ.ย. 22 ราคา 22,990

ก.ค. 13 ราคา 21,990

ก.ค. 27 ราคา 23,990

ส.ค. 10 ราคา 23,990

ก.ย. 7,14,21,28 ราคา 21,990

ต.ค. 5 ราคา 21,990

ต.ค. 12 ราคา 23,990

ต.ค. 19,26 ราคา 22,990

DOWNLOAD PROGRAM 


Visitors: 43,092