(ก.ย.-พ.ย.) ล่องเรือ Genting Dream สิงคโปร์-ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : RDSPHZ-C5

ไม่พบสินค้า

ราคา

24,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ล่องเรือสิงคโปร์-ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน 

เรือ : Genting Dream

เส้นทาง : สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลา)*-ภูเก็ต-สิงคโปร์

สายการบิน : ไลออน์แอร์ (SL)


พักห้องระเบียงบนเรือ | มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินรวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | รวมซิตี้ทัวร์สิงคโปร์


วันที่เดินทาง

วันที่ 24-27 ก.ย. ท่านละ 24,999.- บาท

วันที่ 5-8 พ.ย. ท่านละ 24,999.- บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานเรือ 66 SGD / ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 700 บาท

 

 

ทัวร์เรือ Genting Dream 

สิงคโปร์-ภูเก็ต-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

(ตั๋วเรือ+ตั๋วเครื่องบิน+รถรับส่ง+ไกด์)
พักห้องระเบียงเริ่มต้น 24,999.- บาท


 

         โปรแกรมทัวร์         
วันที่ สถานที่  อาหาร 
1 กรุงเทพฯ –Merlion-Garden by the Bay-ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre (–/–/D)
2 พอร์ตคลัง เรือจอดเทียบท่าแต่ไม่อนุญาตให้ลงเที่ยว (อิสระตามอัธยาศัย)   (B/L/D)
 บนเรือ
3 เรือเทียบท่าภูเก็ต (07.00-14.00 เวลาสิงคโปร์) (B/L/D)
 บนเรือ
4 สิงคโปร์ - สนามบินชางงี – กรุงเทพฯ (B/L/-)
  บนเรือ

Visitors: 43,086