(26 พ.ค.-5 มิ.ย.67) ตั๋วเรือสำราญญี่ปุ่น-ไต้หวัน: NCL SPIRIT

รหัสสินค้า : RDNCL-JPNTWN 26MAY

ราคา

55,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 55,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ล่องเรือสำราญ NCL SPIRIT, (Cruise Only)

เที่ยวครบ 2 ประเทศ ญี่ปุ่น-ไต้หวัน (10 วัน 9 คืน)

โตเกียว (ญี่ปุ่น) – Mount Fuji/ชิมิซุ (ญี่ปุ่น) - นาโกย่า (ญี่ปุ่น) – เกียวโต/โกเบ (ญี่ปุ่น) - โคจิ (ญี่ปุ่น) – นาฮะ/โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) - มิยาโกจิมะ/โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) – ฮวาเหลียน (ไต้หวัน) - ไทเป/คีลุง (ไต้หวัน)

---------------------

ราคานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือ
  • อาหารทุกมื้อบนเรือ
  • ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • ค่าทัวร์บนฝั่งในแต่ละเมืองที่เรือจอดเทียบท่า
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 
  • ค่าทิปพนักงานบนเรือ 200 USD/ท่าน

 

จองและชำระเงินภายในวันที่ 30 มี.ค. 67 รับข้อเสนอเพิ่ม!!

1. Wifi Package  150 นาที/ท่าน

2. Special Dining (ห้องอาหารที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ท่านละ 2 มื้อ 

3.ส่วนลดค่าทัวร์ (Shore Excursion) 50 USD เมื่อจองทัวร์ตามเมืองท่า

 

อัตราค่าบริการพักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่ 26 พ.ค.-5 มิ.ย. 67 

ประเภทห้องพัก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน  

ราคาท่านที่ 1-2

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 3 ท่าน  

ราคาท่านที่ 3

พักเดี่ยวเพิ่ม

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

55,900.- / ท่าน

31,500.-/ท่าน

สอบถาม

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

เต็ม

เต็ม

เต็ม

ห้องพักแบบมีระเบียง

88,500.- / ท่าน

31,500.-/ท่าน

สอบถาม

 

วันที่

ท่าเรือ

เรือถึง

เรือออก

อาทิตย์ 26 พ.ค. 67

โตเกียว, ญี่ปุ่น

 

19:00 น.

จันทร์ 27 พ.ค. 67

Mount Fuji (ชิมิซุ), ญี่ปุ่น

07:00 น.

17:00 น.

อังคาร 28 พ.ค. 67

นาโกย่า, ญี่ปุ่น

07:00 น.

17:00 น

พุธ 29 พ.ค. 67

เกียวโต (โกเบ), ญี่ปุ่น

08:00

overnight

พฤหัสบดี 30 พ.ค. 67

เกียวโต (โกเบ), ญี่ปุ่น

-

20:00 น.

ศุกร์ 31 พ.ค. 67

โคจิ, ญี่ปุ่น

08:00 น.

17:00 น.

เสาร์ 1 มิ.ย 67

น่านน้ำสากล

-

-

อาทิตย์ 2 มิ.ย. 67

นาฮะ (โอกินาว่า), ญี่ปุ่น

07:30 น.

19:00 น.

จันทร์ 3 มิ.ย. 67

มิยาโกจิมะ (โอกินาว่า), ญี่ปุ่น

09:00 น.

18:00 น.

อังคาร 4 มิ.ย. 67

ฮวาเหลียน, ไต้หวัน

06:00 น.

17:00 น.

พุธ  5 มิ.ย. 67

ไทเป (คีลุง), ไต้หวัน

07:00 น.

 

 

 

 

Visitors: 93,703