RD2403ZGDAD-VZ ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)

รหัสสินค้า : RD2403ZGDAD-VZ

ราคา

11,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 11,990.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


เช็คอินเมืองฝรั่งเศสในฝัน "บานาฮิลส์" I UNSEEN ห้ามพลาดกิจกรรมล่องเรือกระด้ง และชมเมืองศัสตาร์ด I

* พิเศษ!! ซิบุพเฟล"ปิ้งย่าง" บุฟเฟ่ต์บานาฮิลส์ I รับฟรี!หมวก flag cap ท่านละ 1 ใบ


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)


 

วันเดินทาง

                  สายการบิน

                     ราคา 

06 – 09 เมษายน 2567

VIETJET AIR (VZ)

14,990

15 – 18 เมษายน 2567

VIETJET AIR (VZ)

13,990

25 – 28 เมษายน 2567

VIETJET AIR (VZ)

12,990

26 – 29 เมษายน 2567

VIETJET AIR (VZ)

12,990

03 – 06 พฤษภาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

13,990

17 – 20 พฤษภาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

12,990

24 – 27 พฤษภาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

12,990

14 – 17 มิถุนายน 2567

VIETJET AIR (VZ)

11,990

21 – 24 มิถุนายน 2567

VIETJET AIR (VZ)

11,990

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567

VIETJET AIR (VZ)

11,990

12 – 15 กรกฎาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

11,990

19 – 22 กรกฎาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

13,990

26 – 29 กรกฎาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

13,990

16 – 19 สิงหาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

11,990

23 – 26 สิงหาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

11,990

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2567

VIETJET AIR (VZ)

11,990

06 – 09 กันยายน 2567

VIETJET AIR (VZ)

12,990

19 – 22 กันยายน 2567

VIETJET AIR (VZ)

12,990

26 – 29 กันยายน 2567

VIETJET AIR (VZ)

12,990

03 – 06 ตุลาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

14,990

04 – 07 ตุลาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

14,990

11 – 14 ตุลาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

15,990

17 – 20 ตุลาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

14,990

18 – 21 ตุลาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

14,990

23 – 26 ตุลาคม 2567

VIETJET AIR (VZ)

15,990

** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลด 4,000 บาท/ท่าน ** อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท

           วันที่


โปรแกรมทัวร์


 อาหาร 

 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

 -/-/D

 2

สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ซานตา มาริน่า – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน SEA GARDEN HOTEL

 B/L/-

 3

บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนดอกไม้แห่งความ รัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สะพานมือยักษ์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – จัตุรัสแห่งดวงดาว  

   B/L/D

 4

สวนมหัศจรรย์ – Apec Park – ร้านกาแฟของฝาก – โบสถ์สีชมพู – อปปิ้ง ฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

   B/L/D

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการท่องเที่ยว ** 

 

Visitors: 109,296