(ม.ค.-เม.ย.67) ทัวร์เรือสิงคโปร์-มาเลเซีย - Genting Dream

รหัสสินค้า : RDSPHZ_9

ไม่พบสินค้า

ราคา

18,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ล่องเรือสิงคโปร์-มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน 

เรือ : Genting Dream

เส้นทาง : สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลา)-สิงคโปร์

สายการบิน : ไลออน์แอร์ (SL)


พักห้องระเบียงบนเรือ | มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินรวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | รวมซิตี้ทัวร์สิงคโปร์


วันที่เดินทาง 2567

วันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. ท่านละ 18,999.- บาท

วันที่ 20-22 มี.ค. ท่านละ 19,999.- บาท

วันที่ 0-5 เม.ย.. ท่านละ 19,999.- บาท

วันที่ 24-26 เม.ย.. ท่านละ 19,999.- บาท

ราคานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าภาษีท่าเรือ 2,900 บาท (ชำระที่สนามบิน) / ค่าทิปพนักงานเรือ 44 SGD (ชำระบนเรือ)

 

 

 
Balcony Stateroom
ห้องมีระเบียง
 
 
Visitors: 81,355