RD34ITEEU-EY GERMANY AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วัน 5คืน โดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS

รหัสสินค้า : RD34ITEEU-EY

ราคา

67,888.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 67,888.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


"เยือนดินแดนแห่งอัศจรรย์ 5 ประเทศยุโรปตะวันออก" I ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ I เที่ยวเมืองฮัลส์สตัทท์ พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทปราก

I สัมผัสเมืองมรดกโลก เซสกี้ ครุมลอฟ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน I ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูป และ เที่ยวชมรอบเมืองบูดาเปสต์


GERMANY AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วัน 5คืน โดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS    

วันเดินทาง

สายการบิน

ราคา

14-21 พฤษภาคม 67

 ETHIHAD AIRWAYS

67,888.-

23-30 พฤษภาคม 67

 ETHIHAD AIRWAYS

67,888.-

13-20 มิถุนายน 67

 ETHIHAD AIRWAYS

69,888.-

  >> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท <<

 

          วันที่        

โปรแกรมท่องเที่ยว

อาหาร

1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

EY409 BKK-AUH 21.25 – 00.40

 

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน EY005 AUH-MUC  02.45 - 07.00– ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ศาลาว่าการใหม่ - ศาลาว่าการเก่า - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – มหาวิหารเฟราเอน  

-/-/D

3

เมืองฮัลส์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย – เมืองมรดกโลกเชสกี้

ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองเชสเก บูเดอโจวิซ                                                                                                                          

B/L/D

4

เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา – ถนนทองคำ – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเบอร์โน

B/L/D

5

เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี -

ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ

B/L/D

6

จัตุรัสวีรบุรุษ - กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – Vienna City Hall 

– Column of Pest – พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนน Karntner Strasse         

B/L/-

7

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี  แวะพักเปลี่ยนเครื่อง EY054  VIE-AUH  12.10 - 19.30

B/-/-

8

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ EY408 AUH-BKK  22.30 - 08.20

 
Visitors: 81,301