RD2403ZGEEU-SV EAST EUROPE มิวนิค ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ ปราก เวียนนา 8วัน5คืน โดยสายการบิน Saudi Arabian Airlines

รหัสสินค้า : RD2403ZGEEU-SV

ราคา

59,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 59,990.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


เยือนยุโรปตะวันออกดินแดนแห่งเทพนิยาย I เที่ยวฮัลส์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอพ 2 หมู่บ้านมรดกโลก I พิเศษ!! เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์


EAST EUROPE มิวนิค ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ ปราก เวียนนา 8วัน5คืน โดยสายการบิน Saudi Arabian Airlines
วันที่เดินทาง

สายการบิน

ราคา

21 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 

Saudi Arabian Airlines (SV)

59,990.-

13 – 20 มีนาคม 2567 

Saudi Arabian Airlines (SV) 59,990.-

 

   โปรแกรมทัวร์ 

วันที่    
สถานที่ อาหาร
1 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย   
2 สนามบินคิงอับดุลอะซีซ ประเทศซาอุดีอาระเบีย – สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน – เมืองมิวนิค – ศาลากลางเมืองมิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์  -/-/D
3 เมืองมิวนิค – เมืองฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานซไตน์ – เมืองซาลส์บูร์ก – ถนน Getreidegasse   -/-/D
4 เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองเช็กกี้ บูดิเยโยวิเซ  B/L/-
5 เมืองเช็กกี้ บูดิเยโยวิเซ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก – มหา วิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์  B/L/-
6 กรุงปราก – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท  B/L/-
7 พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน – สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย – สนามบินคิงอับดุลอะซีซ ประเทศซาอุดีอาระเบีย  B/-/-
8 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย   

 

Visitors: 81,311