RD27STKOR-BX ทัวร์เกาหลี Korea Lover 5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX)

รหัสสินค้า : RD27STKOR-BX

ไม่พบสินค้า

ราคา

16,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

พักโซล 3 คืน | ห้องสมุดสุดอลังการ STARFIELD SUWON | จิบกาแฟเบาๆ ชมวิวเมืองซูวอน ณ คาเฟ่ “ CAFE PALETSCENT” | เดินเล่นตลาดชื่อดัง ชิมอาหารเกาหลีต้นตำรับ “ตลาดควางจัง | ถ่ายรูปกับพระราชวังเคียงบกกุง|ช้อปปิ้งตลาดสตรีทฟู้ด ชื่อดังของเกาหลี “ตลาดเมียงดง” | คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ |


ทัวร์เกาหลี Korea Lover 5 วัน 3 คืน สายการบิน AIR BUSAN

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคา / ท่าน

พักเดี่ยว

จอยแลนด์

เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ

( INF )

วันที่ 01 – 05 พฤษภาคม 67

19,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 02 – 06 พฤษภาคม 67

21,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 04 – 08 พฤษภาคม 67

19,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 05 – 09 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 06 – 10 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 07 – 11 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 08 – 12 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่  24– 28 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่  25– 29 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่  26– 30 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่  27– 31 พฤษภาคม 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่  28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่  29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่  30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 67

18,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 01 – 05 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 02 – 06 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 03 – 07 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 04 – 08 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 05 – 09 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 06 – 10 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 08 – 12 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 09 – 13 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 67

16,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 25 – 29 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 67

17,999

5,900

8,900

5,900

วันที่ 30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 67

17,999

5,900

8,900

5,900

 

โปรแกรมทัวร์ 

 วันที่    
สถานที่ อาหาร
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  -/-/-
2

สนามบินอินชอน – พาท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่!! ของเมืองซูวอน “ ห้องสมุดสุดอลังการ STARFIELD SUWON” – ถ่ายรูปกับป้อมฮวาซองที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซูวอน - จิบกาแฟเบาๆ ชมวิวเมืองซูวอน ณ คาเฟ่ “ CAFE PALETSCENT” - ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์

-/L/D
3

ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC –ทำคิมบับ  (ข้าวห่อสาหร่าย ) + ใส่ชุดฮันบก -ไฮไลท์!! เดินเล่นตลาดชื่อดัง ชิมอาหารเกาหลีต้นตำรับ “ตลาดควางจัง "ถ่ายรูปกับมหาลัยชื่อดัง “มหาลัยอีฮวา” - อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด – เข้าสู่ที่พัก

B/-/L
4

 โสมเกาหลี + ฮ็อกเก็ตนามู- ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – ถ่ายรูปกับพระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ) – ดิวตี้ฟรี - เดินเล่นช้อปปิ้ง Street Food ชื่อดังของเกาหลี “ตลาดเมียงดง” 

 B/L/-
5

 น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - แวะซื้อของฝาก ณ ร้าน ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 

B/L/-

 

 

Visitors: 93,711