(เม.ย.-ส.ค.)ตั๋วเรือเส้นทางยุโรปเหนือ - Sky Princess

รหัสสินค้า : RDTP_SKY

ราคา

73,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 73,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Cruise only : ล่องเรือยุโรปเหนือ

เรือ : Sky Princess

ลงเรือที่ : Southampton

เส้นทาง : 8 คืน และ 14 คืน


-------------------------------------


ราคานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ (พักสองท่านต่อห้อง), อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและการแสดงบนเรือ
 • ภาษีท่าเรือ
 • ค่าทิปพนักงานเรือ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางระหว่างประเทศ
 • รถรับส่งท่าเรือ-สนามบิน
 • ค่าเครื่องดื่ม, Internet Package On board,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


 

 

 

                                                                         

Class: Royal Class (#4)

Guest Capacity: 3,660 (lower berths)

Tonnage: 141,000

Builder: Fincantieri Cantieri Navali Italiani, Monfalcone

Italy Maiden Voyage: October 15, 2019

Naming Ceremony: December 3, 2019 (Ft. Lauderdale, FL, USA)

U.S. Maiden Voyage:  December 4, 2019 (Ft. Lauderdale, FL, USA)

Length: 1,083 feet / 330 meters

Height: 217 feet / 66.1 meters

Breadth: 126 feet / 38.4 meters

Maximum Speed: 22 knots

Number of Decks: 19

Guest Staterooms: 1,830 total:

 • 2 Sky Suites (featuring the largest balconies at sea)
 • 44 Suites with private balconies
 • 374 Mini-Suites with Private Balconies
 • 311 Deluxe Balcony Cabins
 • 753 Balcony Cabins
 • 6 Deluxe Oceanview Cabins
 • 340 Inside Cabins

Accessible Staterooms: 38

Connecting Staterooms: 100

Crew: 1,346

Registry: Bermuda

Food & Beverage:

 • Three Main dining rooms (Estrella, Cielo, Soleil)
 • Sabatini's Italian Trattoria
 • Alfredos Pizzeria
 • Crown Grill & Bar
 • World Fresh Marketplace – including The Pastry Shop, Slice Pizzeria, Swirls
 • The Salty Dog Grill
 • International Café – coffee, snacks, light meals and Gelato
 • Vines Wine Bar
 • Chef's Table Lumiere
 • 24-hour room service

Showrooms/Lounges:

 • Princess Theatre
 • Princess Live! & Café
 • Take Five – jazz lounge
 • Bellini's – Italian-inspired cocktails
 • Piazza Bar
 • Vista Lounge
 • Ocean Terrace Seafood Bar
 • The Mix – Lido Deck bar in between Slice Pizzeria and Salty Dog Grill
 • Wake View Bar
 • Churchill's Cigar Bar
 • SeaView Bar

Key Venues and Guest Services:

 • The Sanctuary – adults only relaxation and spa services area
 • Movies Under the Stars poolside screen
 • Lotus Spa with the Enclave & Salon
 • Fitness Center, Princess sports Central & jogging track
 • Piazza, Casino
 • The Experience Center, Internet Café & Library
 • Photo Gallery, Fine Art Gallery
 • The Shops of Princess
 • Concierge Lounge
 • Camp Discovery™ Youth and Teen Center
 • The Treehouse (Ages: 3 – 7)
 • The Lodge (Ages: 8 – 12)
 • The Beach House (Ages: 13 - 17)
 • Guest Services Desk (Reception)
 • Future Cruise Reservation Center
 • Captain's Circle Desk
 • Shore Excursions Desk
 • Medical Center

Pools & Hot Tubs:

 • 4 Pools – 2 top-Deck Pools, Retreat Pool and Wake View Pool
 • 8 Hot tubs

 

Visitors: 109,296