RD2325ZGTPE - VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4 วัน 3คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet (VZ)

รหัสสินค้า : RD2325ZGTPE - VZ

ไม่พบสินค้า

ราคา

16,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ | เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและชีเหมินติง | สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก | หมู่บ้านโบราจิ่วเฟิ่น | บูราโน่แห่งไต้หวัน |ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา | พักย่านซีเหมินดิง 2 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4 วัน 3คืน สายการบิน วันเดินทาง

สายการบิน

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2566

16,990.-

01 – 04 พฤศจิกายน 2566

17,990.-

02 – 05 พฤศจิกายน 2566

18,990.-

03 – 06 พฤศจิกายน 2566

18,990.-

05 – 08 พฤศจิกายน 2566

17,990.-

08 – 11 พฤศจิกายน 2566

17,990.-

09 – 12 พฤศจิกายน 2566

18,990.-

10 – 13 พฤศจิกายน 2566

18,990.-

15 – 18 พฤศจิกายน 2566

18,990.-

17 – 20 พฤศจิกายน 2566

18,990.-

18 – 21 พฤศจิกายน 2566

17,990.-

22 – 25 พฤศจิกายน 2566

17,990.-

23 – 26 พฤศจิกายน 2566

18,990.-

24 – 27 พฤศจิกายน 2566

18,990.-

25 – 28 พฤศจิกายน 2566

18,990.-

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2566

17,990.-

06 – 09 ธันวาคม 2566

17,990.-

08 – 11 ธันวาคม 2566

20,990.-

10 – 13 ธันวาคม 2566

19,990.-

14 – 17 ธันวาคม 2566

18,990.-

16 – 19 ธันวาคม 2566

18,990.-

20 – 23 ธันวาคม 2566

17,990.-

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2567

29,990.-

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567

29,990.-

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567

28,990.-

03 – 06 มกราคม 2567

17,990.-

06 – 09 มกราคม 2567

18,990.-

10 – 13 มกราคม 2567

17,990.-

11 – 14 มกราคม 2567

18,990.-

12 – 15 มกราคม 2567

18,990.-

13 – 16 มกราคม 2567

18,990.-

17 – 20 มกราคม 2567

17,990.-

18 – 21 มกราคม 2567

18,990.-

19 – 22 มกราคม 2567

18,990.-

20 – 23 มกราคม 2567

18,990.-

24 – 27 มกราคม 2567

17,990.-

25 – 28 มกราคม 2567

18,990.-

26 – 29 มกราคม 2567

18,990.-

27 – 30 มกราคม 2567

18,990.-

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567

17,990.-

 

 

  โปรแกรมทัวร์ 

 วันที่     
สถานที่ อาหาร
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -/-/-
2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง B/L/-
3 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด  – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง B/L/-
4 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย  สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ B/-/-

 

Visitors: 59,043