RD01GSCSX-FD ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย พยัคฆ์พิทักษ์อวตาร 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai AirAsia (FD)

รหัสสินค้า : RD01GSCSX-FD

ราคา

19,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 19,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


นั่งรถใฟความเร็ว 1 เที่ยว ฉางซา-เพึ่งหวง I เช็คอินตึกมหัศจรรย์ 72 ขั้น แลนด์มาร์กใหม่จางเจียเจ๊ย I เมืองโบราณเพิ่งหวง I พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย

I ถนนคนเดินหวงซิงลู่ I สวนสาธารณะเฮ่อหลง I เมนูพิเศษ!! ปิ๊งย่างเกาหลี , สุกี้เห็ด


 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย พยัคฆ์พิทักษ์อวตาร 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai AirAsia (FD)
การเดินทาง

สายการบิน

ราคา

15 – 19 พฤศจิกายน 2566

Thai AirAsia

19,999

22 – 26 พฤศจิกายน 2566

Thai AirAsia

19,999

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 66

Thai AirAsia

20,999

06 – 10 ธันวาคม 2566

Thai AirAsia

21,999

08 – 12 ธันวาคม 2566

Thai AirAsia

21,999

13 – 17 ธันวาคม 2566

Thai AirAsia

20,999

15 – 19 ธันวาคม 2566

Thai AirAsia

20,999

28 ธันวาคม 66 – 01 มกราคม 67

Thai AirAsia

25,999

30 ธันวาคม 66 – 03 มกราคม 67

Thai AirAsia

25,999

10 – 14 มกราคม 2567

Thai AirAsia

20,999

17 – 21 มกราคม 2567

Thai AirAsia

20,999

24 – 28 มกราคม 2567

Thai AirAsia

20,999

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

Thai AirAsia

22,999

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

Thai AirAsia

22,999

28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567

Thai AirAsia

20,999

06 – 10 มีนาคม 2567

Thai AirAsia

20,999

13 – 17 มีนาคม 2567

Thai AirAsia

20,999

20 – 24 มีนาคม 2567

Thai AirAsia

20,999

27 – 31 มีนาคม 2567

Thai AirAsia

20,999

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 15,000 บาท

 

             โปรแกรมทัวร์ 

       วันที่                     
สถานที่ อาหาร
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา     -/-/-
2 สถานีรถไฟฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน        B/L/D
3 เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน) – ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (รวมบัตรเข้าชม)   B/L/D
4 ศูนย์สมุนไพรจีน– อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) โดยกระเช้า – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า  B/L/D
5

ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่  –  ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

 B/L/D
Visitors: 93,710