EEY32 PERFECT EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน โดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS

รหัสสินค้า : EEY32

ราคา

65,888.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 65,888.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


"เยือนดินแดนยุโรปตะวันออก 4 ประเทศยอดนิยม" I เมืองฮัลส์สตัทท์ พระราชวังฮอฟบวร์ก มหาวิหารชาลซ์บูร์ก I สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทปราก สะพานซาร์ลส์ I ถ่ายรูปเช็คอิน! ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ I ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูป และ เที่ยวชมรอบเมืองบูดาเปสต


ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน สายการบิน ETHIHAD AIRWAYS                วันเดินทาง                สายการบิน           ราคา 
            03-10 มีนาคม 67                ETHIHAD AIRWAYS           65,888
           4-11 พฤษภาคม 67                ETHIHAD AIRWAYS           69,888.-
          14-21 พฤษภาคม 67                ETHIHAD AIRWAYS           69,888.-
          06-13 มิถุนายน 67                ETHIHAD AIRWAYS           69,888.-
           11-18 มิถุนายน 67                ETHIHAD AIRWAYS           69,888.-
          13-20 มิถุนายน 67                ETHIHAD AIRWAYS           69,888.-

 

โปรแกรมทัวร์ 
 
 วันที่    
สถานที่ อาหาร
1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
-/-/-
2  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย EY053  AUH-VIE  03.10-06.15 – เมืองฮัลส์สตัทท์ – เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์ -/B/D 
3

เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาท

ครุมลอฟ - เมืองปราก

B/L/D
4 ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า - มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา – ถนนทองคำ – เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน B/L/D
5 เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี  – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion – รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย – ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย B/L/D
6 McArthurGlen Designer Outlets in Parndorf – กรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - Vienna City Hall -  Goldenes Quartier – ถนน Karntner Strasse B/-/D
7 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี // แวะพักเปลี่ยนเครื่อง  - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี B/-/-
8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  

 

 

Visitors: 81,295