RD03TWKOR ทัวร์เกาหลี Jeju Gold Package 4 วัน 2คืน โดยสายการบิน JEJU AIR (7C)

รหัสสินค้า : RD03TWKOR

ไม่พบสินค้า

ราคา

7,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ชายหาดอีโฮเทอู |วัดยักชอนซา |คามิลเลีย ฮิลล์ |สวนส้ม |ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค | ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง| ชายหาดโขดหิน ควังชีกี |หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ | ชายหาดวอลจองรี | วัดชอนวังซา |ถนนสายรุ้งเชจู | ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน | LOTTE DUTY FREE | ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์


ทัวร์เกาหลี Jeju Gold Package 4 วัน 2 คืน สายการบิน JEJU AIR

อัตราค่าบริการ JEJUGOLD  PACKAGE AUTUMN

พีเรียตเดินทาง

ราคาโปรชั่น
ลดเพิ่ม 2
,000

ราคาต่อท่าน

ราคาโปร
1 แถม 1

ราคาปกติ

ตุลาคม : 29-1 พ.ย , 30-2พ.ย. , 31-3พ.ย.

พฤศจิกายน :5-8 , 6-9 ,7-10 ,12-15 ,13-16 ,14-17 ,19-22 ,20-23 , 21-24 ,26-29 ,27-30 , 28-1ธ.ค.

ธันวาคม :5-8 ,10-13 ,11-14 ,12-15

7,999.-

9,999.-

19,999.-

พฤศจิกายน :1-4 , 4-7 , 8-11 , 11-14 , 15-18 , 18-21 , 22-25 ,25-28 29-2ธ.ค.

ธันวาคม :4-7 , 6-9 , 13-16

8,999.-

10,999.-

21,999.-

พฤศจิกายน :2-5 , 3-6 , 9-12 , 10-13 ,16-19 ,17-20 ,23-26 , 24-27

ธันวาคม : 9-12 ,14-17 , 15-18

9,999.-

11,999.-

23,999.-

พฤศจิกายน : 30-3ธ.ค.

ธันวาคม : 3-6 ,7-10

10,999.-

12,999.-

25,999.-

ตุลาคม : 12-15 ,20-23

ธันวาคม : 2-5 ,8-11

12,999.-

14,999.-

29,999.-

ธันวาคม : 1-4

13,999.-

15,999.-

31,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000.-         ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุ๊ป (ไม่ใช้ตั๋วเครื่อง) =6,000.-

หมายเหตุ : ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด หากเต็มตามจำนวน ราคาปรับขึ้นตามลำดับ

 

 

โปรแกรมทัวร์ 

วันที่    
สถานที่ อาหาร
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  -/-/-
2

สนามบินเชจู-ชายหาดอีโฮเทอู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ – สวนส้ม – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค

-/L/D
3

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี

B/L/D
4

วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

 B/L/-

 

Visitors: 59,041