(1-4 มี.ค.67) ล่องเรือ สิงคโปร์-มาเลเซีย Spectrum of the Seas

รหัสสินค้า : SPT-1-4MAR24

ราคา

20,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 20,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เรือ Spectrum of the Seas

เส้นทาง : สิงคโปร์- (ปีนัง) มาเลเซีย 4 คืน

เดินทาง :วันที่ 1-4 มี.ค. 67


สุดพิเศษพักห้องแบบมีระเบียง

พักคู่ ท่านละ 20,500 บาท

*ราคา Cabin only ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และรถรับส่งไปท่าเรือ*Visitors: 78,604