RD01SSJOREGY-RJ ทัวร์จอร์แดน Amazing Jordan- Egypt 8 วัน 5คืน โดยสายการบิน Royal Jordanian Airline (RJ)

รหัสสินค้า : RD01SSJOREGY-RJ

ไม่พบสินค้า

ราคา

89,979.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


จอร์แดน ชมความยิ่งใหญ่ของ 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเพตรา | มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล | คาซเนท์-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน | วิหารเฮอร์คิวลิส | พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง | พักผ่อนสบายๆที่ทะเลสาบเดดซี

อียิปต์ ตามรอยอารยธรรมโบราณดินแดนไอยคุปต์ หนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก | พีระมิดกีซา | ไคโร| ซัคคาร่า| พิพิธภัณฑ์อียิปต์โบราณ | อเล็กซานเดรีย | ป้อมปราการซิทาเดล| ตลาดข่านเอลคาลีลี | พิเศษรับประทานอาหารค่ำ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้อง


ทัวร์จอร์แดน Amazing Jordan- Egypt 8 วัน 5คืน สายการบิน 


วันเดินทาง สายการบิน ราคา 

8-15 ก.พ. 67

89,979.-

22-29 ก.พ. 67 

89,979.-

7-14 มี.ค. 67    89,979.-
21-28 มี.ค. 67    89,979.-
 26 มี.ค.2 เม.ย. 67    96,540.-
 02-09 เม.ย. 67    89,979.-
 13-20 เม.ย. 67    98,979.-
 14-21 เม.ย. 67    98,979.-
 25 เม.ย.2 พ.ค. 67    96,540.-

 

โปรแกรมทัวร์ 

วันที่   
สถานที่ อาหาร
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  -/-/-
2

อัมมาน-เดดซี

-/L/D
3 เพตรา 
B/L/D
4 อัมมาน-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน-วิหารเฮอร์คิวลิส B/L/D
5 อัมมาน-ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ –  -/L/D
6

อเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-Abu Al-Abbas Al-Mursi-ไคโร

B/L/D
7

ไคโร-ซัคคาร่า-มหาพีระมิดกีซา-ตลาดข่านเอลคาลีลี-สนามบิน

 B/L/-
8 อัมมาน-กรุงเทพ  -/-/-
Visitors: 99,173