RD02SSIRN-W5 ทัวร์อิหร่าน AMAZING OF IRAN 10วัน 8คืน โดยสายการบิน Mahan Air (W5)

รหัสสินค้า : RD02SSIRN-W5

ราคา

72,980.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 72,980.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เปิดโลกอารยะธรรมเปอร์เซีย เที่ยวครบ 6 เมืองสวย |คาชาน- อะบียาเน่ห์- อิสฟาฮาน- วาร์ซาเนห์- เมย์บอด- ยาซด์- \เพอร์เซโปลิส- ชีราซ- เตหะราน | ชมหมู่บ้านโบราณแห่งเมืองคาซาน

ชมนครโบราณอาณาจักรเปอร์เซีย Persepolis | ชมมัสยิดที่สวยงามที่สุดของอิหร่าน Pink Mosque |  ชมสถาปัตยกรรมวิจิตตระการตาและเก่าแก่ที่สุดของอิหร่าน Palace of the Flower

| ช้อปปิ้งของฝากตลาดท้องถิ่น แกรนด์บาซา | ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ Pink Lake | ชมความงามของจัตุรัสอิหม่ามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก |  ชมSunsetพร้อมดินเนอร์ปิคนิคบาร์บีคิว ณ ทะเลทรายที่สวยที่สุดของอิหร่าน |  สัมผัสประสบการณ์การนอนรถไฟเส้นทางทรานส์-อิหร่าน | โปรแกรมสบายๆ | พัก 4-5 ดาว | อาหารดีมีบริการอาหารไทย-จีน

ทัวร์อียิปต์ AMAZING OF IRAN 10วัน 8คืน  สายการบิน Mahan Air


วันเดินทาง สายการบิน ราคา 

1-10 พ.ย. 66

Mahan Air  72,980.-

22 พ.ย.-1 ธ.ค. 66

 Mahan Air  72,980.-

29 พ.ย.-8 ธ.ค. 66

 Mahan Air  72,980.-

6-15 ธ.ค. 66

Mahan Air  72,980.-

8-17 ธ.ค. 66

 Mahan Air  72,980.-

13-22 ธ.ค. 66

 Mahan Air   72,980.-

20-29 ธ.ค. 66

Mahan Air  72,980.-

27 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67 **ปีใหม่**

Mahan Air  79,820.-

29 ธ.ค. 66-7 ม.ค. 67 **ปีใหม่**

 Mahan Air   79,820.-

 

โปรแกรมทัวร์ 
 
 วันที่   
 สถานที่ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-กรุงเตหะราน -/-/-
2 เมืองคาชาน - Borujerdi Ancient House คฤหาสน์โบราณ - โรงอาบน้ำสุลต่านอาหมัด -  สวนฟิน -  หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - เมืองอิสฟาฮานนำท่านชมสะพานคาจู  B/L/D
3  พระราชวังเชเฮล โซตุน - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - จัตุรัส อิหม่าม - มัสยิด Sheikh Lotfallah - พระราชวังอาลี คาปู - ตลาดบาซาร์แห่งอิสฟาฮาน B/L/D
4 มหาวิหารแวงค์ - ทะเลสาบน้ำเค็มวาร์ซาเนห์ - ทะเลทรายวาร์ซาเนห์  B/L/D
5 เมืองเมย์บอด - ปราสาทนาริน (Narin Castle) - หอนกพิราบ - คาราวานพ่อค้าเมย์บอด - เมืองยาซด์ B/L/D
6 ชมมัสยิสจาเมห์แห่งยาซด์ - Fahadan (Fahadan Quarter)ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ของเมือง - ดชมวิว360องศาของ เมืองยาซด์ -อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก - สวน Dolat Abad -  B/L/D
7 เมืองชีราซ- ชมเมืองเพอร์เซโปลิส - สุสานกษัตริย์ เนโครโปลิส  B/L/D
8

 เมืองชีราซ - สยิดนาซิโรลมอลก์หรือมัสยิดสีชมพู - Maharlo Lake ทะเลสาบมาฮาร์ลู - จัตุรัสวากิล - ศาลเจ้า (Ali ebne Hamzeh) - รถไฟตู้นอน เส้นทางรถไฟทรานส์-อิหร่าน” (Trans-Iranian railway) 

 B/L/D
9

เมืองเตหะราน - พระราชวังโกเลสทาน  -  Tehran Bazaar ตลาดที่เก่าแก่ - หอคอยอาซาดี -สนามบิน

B/L/D
10

สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

 

Visitors: 99,184