RD121022KJSCN-EK ทัวร์สแกนดิเนเวีย AURORA HAVILA SCANDINAVIA นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10วัน 7คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

รหัสสินค้า : RD121022KJSCN-EK

ไม่พบสินค้า

ราคา

179,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


เมือง Tromso ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ | เมือง Lofoten แสนสวย | หมู่บ้านชาวประมงตัวบ้านสีแดง | เมืองหลวง Oslo และ Copanhagen | ชมวิวสวยสุดบรรยายจาก Hamnoy Bridge | ชม Snow Hotel เมือง Kirkenes | ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังหลวงออสโล | นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน | ชมมหาวิหารอาร์กติก | พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | ล่องเรือสำราญใหม่สุดหรู Havila Voyage ชายฝั่งฟยอร์ดของนอร์เวย์ ชมแสงเหนือ 2 คืน | Nordkapp จุดชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน | ชมการจับปูยักษ์ King Crab Safari และลิ้มรสชาติกันถึงถิ่น | รวมบินภายใน 2 ขา | รวมค่าวีซ่าแล้ว


ทัวร์สแกนดิเนเวีย AURORA HAVILA SCANDINAVIA นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10วัน 7คืน   สายการบิน Emirates


วันเดินทาง สายการบิน ราคา 
4-13 ธันวาคม 2566  EMIRATES (EK) 179,999.-

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่ สถานที่ อาหาร
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)       -/-/-
2 ออสโล-วิกเกอร์แลนด์พาร์ค-ศาลาว่าการกรุงออสโล-พระราชวังหลวงออสโล -/L/D
3 ออสโล-โลโฟเทน-หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์ B/L/D
4 รีนน์-HAMNOY BRIDGE-หมู่บ้านซาคริซอย-หมู่บ้านนัสฟยอร์ด-นาร์วิค B/L/D
5 นาร์วิค-ทรอมโซ-นั่งเคเบิ้ลคาร์(FJELLHEISEN CABLE CAR) สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน-มหาวิหารอาร์กติก B/L/D
6 ฮอนนิ่งสแวค-นอร์ทเคป B/L/D
7

คิร์เคนเนส-การจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)-โรงแรมหิมะ

B/-/-
8 คิร์เคนเนส-ออสโล- (บินภายใน)-โคเปนเฮเกน  B/-/D
9 โคเปนเฮเกน-เงือกน้อยลิดเดิ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิอ้อน-นูฮาวน์-สนามบิน B/-/-
10 สนามบินสุวรรณภูมิ  B/-/-
Visitors: 81,288