(เม.ย.-ต.ค. 67) ตั๋วเรือเมดิเตอเรเนี่ยน 7 คืน - MSC World Europa

รหัสสินค้า : RDMSC_WEUBCN02

ราคา

42,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 42,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Cruise only : ล่องเรือเมดิเตอเรเนี่ยน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี มอลต้า

เรือ : MSC World Europa

เส้นทาง : บาร์เซโลน่า-มาร์เซย-เจนัวร์-เนเปิ้ล-เมสซิน่า-วาเลตต้า-บาร์เซโลน่า (7 คืน)

ออกเดินทางวัน : ทุกวันศุกร์ พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567


-------------------------------------


ราคาเริ่มต้น ห้องพักคู่

ห้องไม่มีหน้าต่าง ท่านละ 42,900.- บาท

ห้องมีหน้าต่าง ท่านละ 49,900.- บาท

ห้องมีระเบียง ท่านละ 59,900.- บาท


ราคานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 7 คืน (พักสองท่านต่อห้อง), อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
  • ภาษีท่าเรือ
  • Hotel Service charge (ค่าทิปพนักงานเรือ)

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางระหว่างประเทศ
  • รถรับส่งท่าเรือ-สนามบิน
  • ค่าเครื่องดื่ม, Internet Package On board,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Visitors: 78,601