RD2319ZGTPE (ฺBR) ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป (EP.2) 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

รหัสสินค้า : RD2319ZGTPE (ฺBR)

ไม่พบสินค้า

ราคา

19,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ | ชมบ่อน้ำพุร้อน "เป่ยโถว" | นั่งรถไฟอาลีซาน | พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป (EP.2) 5วัน 3คืน สายการบิน วันเดินทาง สายการบิน ราคา 
06 – 10 กรกฎาคม 2566 EVA AIR (BR)  19,990
03 – 07 สิงหาคม 2566 EVA AIR (BR)  21,990
11 – 15 สิงหาคม 2566 EVA AIR (BR) 22,990
23 – 27 สิงหาคม 2566 EVA AIR (BR) 21,990
07 – 11 กันยายน 2566 EVA AIR (BR) 21,990
13 – 17 กันยายน 2566 EVA AIR (BR) 21,990
20 – 24 กันยายน 2566 EVA AIR (BR) 21,990
26 – 30 ตุลาคม 2566 EVA AIR (BR) 22,990
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 EVA AIR (BR) 21,990
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 EVA AIR (BR) 21,990
08 – 12 ธันวาคม 2566 EVA AIR (BR) 23,990
14 – 18 ธันวาคม 2566 EVA AIR (BR) 21,990

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่ สถานที่ อาหาร
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/-
2 สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว -/L/-
3 เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง B/L/D
4 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว  THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY  – ย่านซีเหมินติง  B/L/-
5 ร้านคอสเมติก - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ B/L/-

 

Visitors: 43,089