(4-7 พ.ย. 66) ล่องเรือ Genting Dream สิงคโปร์ -มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน พัก Genting Highland

รหัสสินค้า : RD_GDFB-03

ราคา

30,800.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 30,800.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ล่องเรือสิงคโปร์-มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน (เข้าสิงคโปร์-ออกมาเลเซีย)

เรือ : Genting Dream

เส้นทาง : สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลา)-สิงคโปร์

สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD)


พักบนเรือ 1 คืน โรงแรมสิงคฺโปร์ 1 คืน พักเก็นติ้งไฮแลนด์ 1คืน | มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินรวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | รวมซิตี้ทัวร์สิงคโปร์และมาเลเซีย


วันที่เดินทาง 2566

วันที่ 4-7 พฤศจิกายน

พักห้องไม่มีหน้าต่าง ท่านละ 30,800.- บาท

พักห้องระเบียง ท่านละ 32,800.- บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานเรือ 22 SGD

  

 

ทัวร์เรือ Genting Dream 

สิงคโปร์-กัวลา-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
พักบนเรือ 1 คืน โรงแรมสิงคฺโปร์ 1 คืน พักเก็นติ้งไฮแลนด์ 1คืน

(ตั๋วเรือ+ตั๋วเครื่องบิน+รถรับส่ง+ไกด์)
พักห้องไม่มีหน้าต่าง 30,800.- บาท
พักห้องระเบียง 32,800.- บาท

                                                                                     โปรแกรมทัวร์         
วันที่ สถานที่  อาหาร 
1 สนามบินดอนเมือง-สิงคโปร์ – Merlion - Garden By the bay (–/–/D)
2 สิงคโปร์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว– Haji Lane - เรือสำราญ Genting Dream (B/L/D)

3 มาเลเซีย (พอร์ตคลัง) -  เก็นติ้งไฮแลนด์ (B/L/-)
4 เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝด – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินดอนเมือง (B/L/-)

 

 

 

Visitors: 43,091