RD01TWKOR ทัวร์เกาหลี Busan Hot Promotion Freeday 4 วัน 2คืน โดยสายการบิน JEJU AIR (7C)

รหัสสินค้า : RD01TWKOR

ไม่พบสินค้า

ราคา

7,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

โบสถ์คริสต์จุกซองริมทะเล | นั่งรถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด | ชมวิวสะพานควังอันรี | ชมชายหาดแฮอุนแด | เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | ช้อปปิ้งตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต ,ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง | อิสระท่องเที่ยว ย่านแฮอุนแด 1 วัน | พัก IBIS HAEUNDAE


ทัวร์เกาหลี Busan Hot Promotion Freeday  4 วัน 2 คืน สายการบิน JEJU AIR

 

อัตราค่าบริการ   BUSAN HOT PROMOTION 4วัน2คืน

พีเรียตเดินทาง

ราคา 1แถม1
(จำนวนจำกัด)
ราคาต่อท่าน

ราคาโปรโมชั่น

ราคาปกติ

สิงหาคม : 21-24 , 22-25 , 27-30 , 28-31 , 29-1กย.
กันยายน : 3-6 , 4-7, 5-8 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 18-21 , 19-22 ,
                24-27 , 25-28 , 26-29 ,

7,999.-

15,999

20,999

กรกฎาคม : 12-15
สิงหาคม : 23-26 , 26-29 , 30-2กย.
กันยายน : 2-5 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 27-30 , 30-3ตค.

8,499.-

16,999

21,999

กรกฎาคม : 13-16
สิงหาคม : 24-27 , 25-28 , 31-3กย.
กันยายน : 1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 28-1ตค. ,
                29-2ตค.

8,999.-

17,999

22,999

พักเดี่ยว 5,000.-    ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-    จอยกรุ๊ป (ไม่ใช้ตั๋วเครื่อง) = 6,000.-     พาสปอร์ตต่างชาติ = 3000.-

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่ สถานที่ อาหาร
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  -/-/-
2

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – วัดแฮดงยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - สะพานควังอันรี -  ชายหาดแฮอุนแด -ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต

-/L/-
3

 อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (เต็มวัน)

B/-/-
4

ชุดเครื่องนอน  Sesa Living - ร้านละลายเงินวอน -  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  -ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-สนามบิน

 B/-/-

 

 

Visitors: 43,082