RD2331ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

รหัสสินค้า : RD2331ZGHKG

ไม่พบสินค้า

ราคา

19,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

นั่งกระเช้านองปิงนมัสการพระใหญ่โป่วหลิน | สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว | เจ้าแม่กวนอิม เสริมความเป็นสิริมงคล| พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | เมนูพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง และห่านย่าง

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3 วัน 2 คืน  สายการบิน กําหนดวันเดินทาง

สายการบิน 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ

04 – 06 พฤศจิกายน 2566

 Thai Airways (TG) 

19,990

11 – 13 พฤศจิกายน 2566

 Thai Airways (TG)

19,990

10 – 12 ธันวาคม 2566

 Thai Airways (TG)

22,990

16 – 18 ธันวาคม 2566  Thai Airways (TG) 21,990
30 ธ.ค. 66 – 01 ม.ค. 67  Thai Airways (TG) 29,990
31 ธ.ค. 66 – 02 ม.ค. 67  Thai Airways (TG) 29,990

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่ สถานที่ อาหาร
1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง –นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – Avenue of Stars

-/-/D
2 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย B/-/-
3 ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ B/L/-
Visitors: 43,092