RD2328ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ (EP.2) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินEmirates Airline (EK)

รหัสสินค้า : RD2328ZGHKG

ไม่พบสินค้า

ราคา

18,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน | อธิษฐานขอพรเทพเจ้าแชกง | นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ| พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | เมนูพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง และห่านย่าง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ (EP.2) 3 วัน 2 คืน  สายการบิน กําหนดวันเดินทาง

สายการบิน 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ

08 – 10 ตุลาคม 2566

 Emirates (EK)

18,990

13 – 15 ตุลาคม 2566

 Emirates (EK)  

21,990

15 – 17 ตุลาคม 2566

 Emirates (EK) 

18,990

21 – 23 ตุลาคม 2566

 Emirates (EK) 

21,990

19 – 21 ตุลาคม 2566  Emirates (EK)  21,990
26 – 28 ตุลาคม 2566  Emirates (EK)  18,990
27 – 29 ตุลาคม 2566  Emirates (EK)  19,990
28 – 30 ตุลาคม 2566  Emirates (EK)  19,990
03 – 05 พฤศจิกายน 2566  Emirates (EK)  19,990
04 – 06 พฤศจิกายน 2566  Emirates (EK)  19,990
10 – 12 พฤศจิกายน 2566  Emirates (EK)  19,990
11 – 13 พฤศจิกายน 2566  Emirates (EK)  19,990
17 – 19 พฤศจิกายน 2566  Emirates (EK)  19,990
18 – 20 พฤศจิกายน 2566  Emirates (EK)  19,990
24 – 26 พฤศจิกายน 2566  Emirates (EK)  19,990
25 – 27 พฤศจิกายน 2566  Emirates (EK)  19,990

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่ สถานที่ อาหาร
1

สนามบินสุวรรณภูมิ –  Avenue of Stars – A Symphony of Lights

-/-/D
2 นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ B/-/D
3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ B/L/-
Visitors: 43,082