RD2329ZGHKG ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ (ฟรีเดย์) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Airline (EK)

รหัสสินค้า : RD2329ZGHKG

ไม่พบสินค้า

ราคา

15,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

มูเตลู เสริมความปัง!! หมุนกังหันขอพรเทพเจ้าแชกง | ขอเนื้อคู่วัดหวังต้าเซียน | นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองอำ|พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | เมนูพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง และห่านย่าง

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ (ฟรีเดย์)  3 วัน 2 คืน   สายการบิน กําหนดวันเดินทาง

สายการบิน 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ

23 – 25 มิถุนายน 2566

 Emirates (EK)

17,990.-

24 – 26 มิถุนายน 2566

 Emirates (EK)

17,990.-

08 – 10 กรกฎาคม 2566

 Emirates (EK)

17,990.-

02 – 04 กันยายน 2566  Emirates (EK) 17,990.-
09 – 11 กันยายน 2566  Emirates (EK) 17,990.-
15 – 17 กันยายน 2566  Emirates (EK) 17,990.-
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 66  Emirates (EK) 17,990.-

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่ สถานที่ อาหาร
1

สนามบินสุวรรณภูมิ –  ฮ่องกง

-/-/D
2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights B/L/-
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์นองปิง หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ B/-/-
Visitors: 43,086