ทัวร์เวียดนามขายดี

          

 

ทัวร์เวียดนามแนะนำ  

 

ทัวร์เวียดนามกลาง
 
 

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2307VZ

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์  (ไฟล์ท 2)

3วัน 2คืน สายการบิน 

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2566 

ราคาเริ่มต้น 12,990.-

 

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2312VZ

 ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลส์ พักดี 4 ดาวทุกคืน - ไฟล์ท 1

4วัน 3คืน สายการบิน 

เดินทาง มีนาคม 2566 

ราคาเริ่มต้น 12,990.-

 

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2318VZ

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 

3วัน 2คืน สายการบิน 

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม  2566 

ราคาเริ่มต้น 12,990.-

 

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2319VZ

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ (ไฟล์ท 2) 

4วัน 3คืน สายการบิน 

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม  2566 

ราคาเริ่มต้น 13,990.-

     

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2308VZ

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์  (ไฟล์ท 1)

4วัน 3คืน สายการบิน 

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม  2566 

ราคาเริ่มต้น 13,990.-

 

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2317VZ

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์

4วัน 3คืน สายการบิน 

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม  2566 

ราคาเริ่มต้น 14,990.-

     
 

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2305VN

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 

4วัน 3คืน สายการบิน 

เดินทาง มีนาคม - เมษายน  2566 

ราคาเริ่มต้น 15,990.-

   

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2311VZ

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ - ไฟล์ท 1

4วัน 3คืน สายการบิน 

เดินทาง มีนาคม 2566 

ราคาเริ่มต้น 15,990.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ     
     
 

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2314VN

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา2คืน

4วัน 3คืน สายการบิน 

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2566 

ราคาเริ่มต้น 12,990.-

   

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2309WE

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา กระเช้าฟานซิปัน-พักซาปา 2 คืน

3วัน 2คืน สายการบิน 

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน  2566 

ราคาเริ่มต้น 13,990.-

     
 

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2316VU

เวียดนามเหนือ ฮานอย หล่าวกาย ซาปา ฟานซิปัน

4วัน 3คืน สายการบิน VIETRVEL AIRLINES 

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2566 

ราคาเริ่มต้น 13,990.-

   

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2313VN

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา2คืน

5วัน 4คืน สายการบิน 

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2566 

ราคาเริ่มต้น 14,990.-

     
 

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2310WE

เวียดนามเหนือ ฮานอย บิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา 2 คืน

4วัน 3คืน สายการบิน 

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน  2566 

ราคาเริ่มต้น 16,990.-

   

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2312WE

เเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน - ไฟล์ท 2

5วัน 4คืน สายการบิน 

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน  2566 

ราคาเริ่มต้น 20,990.-

     
 

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2311WE

เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน

5วัน 4คืน สายการบิน 

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน  2566 

ราคาเริ่มต้น 21,990.-

   

รหัสทัวร์ : BT-VN298VZ-HAN

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ซาปา ฟานซีปัน 

5วัน 3คืน สายการบิน 

เดินทาง เหมาลำ 13-17 เมษายน 2566 

ราคา 22,999.-

   

รหัสทัวร์ : BT-VN299VZ-HAN

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก ซาปา ฟานซีปัน 

5วัน 3คืน สายการบิน 

เดินทาง เหมาลำ 13-17 เมษายน 2566 

ราคา 23,999.-


   
     

                                                                                        

 

Visitors: 78,595