รวมทัวร์เคาท์ดาวน์ปีใหม่

 

รวมทัวร์ปีใหม่ ราคาเริ่มต้นเพียง 12,999 บาท ถูกสุด!!!!

 

   
รหัสทัวร์ : RD296BTHAN-VZ
บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก
4 วัน 3 คืน
เดินทาง 30 ธ.ค. 66-02 ม.ค. 67 ราคา 25,999.-

 
รหัสทัวร์ : RD298BTHAN-VZ
บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์
(พักดี 4 ดาว) 4 วัน 3 คืน 

เดินทาง 30 ธ.ค. 66-02 ม.ค. 67 ราคา 22,999.-
   
รหัสทัวร์ : RD299BTHAN-VZ
บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ซาปา ฮานอย วัดตามจุ๊ก ฮาลอง
(พักดี 4 ดาว) 
4 วัน 3 คืน
เดินทาง 30 ธ.ค. 66-02 ม.ค. 67 ราคา 22,999.-

 
รหัสทัวร์ : RD295BTHAN-VZ
บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน
 เดินทาง 30 ธ.ค. 66-02 ม.ค. 67 ราคา 19,999.-
 
   

รหัสทัวร์ : RD37GSDAD-FD

ทัวร์เวียดนาม สะพานมังกร สะพานมือ วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน
โบสถ์สีชมพู 
3วัน 2คืน
เดินทาง 30 ธ.ค. 66-02 ม.ค. 67 ราคา 
22,999.-


 
รหัสทัวร์ : RD36GSDAD-FD 

ทัวร์เวียดนาม สะพานมังกร สะพานมือสีทอง สะพานมือ วัดหลิงอึ้ง
สะพานแห่งความรัก 4วัน 3คืน
เดินทาง 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 67 // 30 ธ.ค. 02 ม.ค. 67 //31 ธ.ค. 03 ม.ค. 67
ราคา 22,999.-
   

รหัสทัวร์ : RD35GSDAD-FD

ทัวร์เวียดนาม เมจิกนิวเยียร์ วัดเทียนมู่ MARINA CAFE สะพานมือสีทอง
สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก 4 วัน 3คืน

เดินทาง 29 ธ.ค. – 01 ม.ค.67//30 ธ.ค. – 02 ม.ค.67//
31 ธ.ค. – 03 ม.ค.67 
ราคา 22,999.-

 
รหัสทัวร์ :  RD33ITDLI-FD

ทัวร์เวียดนามใต้ HAVE FUN Vin Pearl Land ญาจาง ดาลัด  4วัน 3คืน
เดินทาง 31 ธ.ค.66 - 03 ม.ค.67 ราคา 16,888.-


   

รหัสทัวร์ : RD09GSHAN-FD
ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก ฮาลอง
4 วัน 3 คืน
เดินทาง 31 ธ.ค. – 03 ม.ค.67 ราคา 28,999.-

  รหัสสินค้า : RD2325ZGHAN-VN
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา ฟานซิปัน
5 วัน 4 คืน 
เดินทาง 28 ธ.ค. 66–01 ม.ค. 67
// 29 ธ.ค. 66–02 ม.ค. 67 //
30 ธ.ค. 66–03 ม.ค. 67 // 31 ธ.ค. 66–04 ม.ค. 67
ราคา 18,990.-
 


   

รหัสสินค้า : RD2324ZGHAN-VN
ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
4 วัน 3 คืน
  เดินทาง 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567
ราคา 16,990.-


 

 
  รหัสสินค้า : RD2324ZGDAD-VZ
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์
4 วัน 3 คืน เดินทาง 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 67
// 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 67 ราคา 
23,990.-


   

รหัสสินค้า : RD2323ZGDAD--VZ
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน 
เดินทาง 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 67  // 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 67
ราคา 23,990.-

 

 
รหัสสินค้า : RD2322ZGHAN-VN

ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา ฟานซิปัน
5 วัน 4 คืน เดินทาง 28 ธ.ค. 
66 –  01 ม.ค. 67 //

29 ธ.ค. 66 – 02 ม.ค. 67 // 30 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67
// 31 ธ.ค. 66 – 04 ม.ค. 67 
ราคา 23,990.-

 

     
 รหัสสินค้า : RD2321ZGHAN-VN
ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567
ราคา 
22,990.-


 
 
 รหัสสินค้า : 
RD2304ZGSGN-VN
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน)
4วัน 3คืน  เดินทาง 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 67
ราคา 20,990.-


 

     

รหัสสินค้า : RD63BTSGN-QH

มหัศจรรย์...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
4 วัน 3 คืน เดินทาง 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 67
ราคา 16,999.-

 
   
RD2336ZGHKG-EK

ทัวร์ฮ่องกง รีพลัสเบย นองปิง ไหว้พระ 3วัน 2คืน
เดินทาง 30 ธ.ค. 66 – 01 ม.ค. 67 // 31 ธ.ค. 66 – 02 ม.ค. 67
ราคา 27,990.-

 


   
รหัสสินค้า : RD2331ZGHKG-TG
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์
3วัน 2คืน เดินทาง 30 ธ.ค. 66 – 01 ม.ค. 67 // 
31 ธ.ค. 66 – 02 ม.ค. 67
ราคา 29,990.-  รหัสสินค้า : RDB1SPHZ-FD
บาหลี วัดเบซากีย์ เกาะนูชาเปดิน่า 4วัน3คืน 
เดินทาง วันที่ 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 67 // วันที่ 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 67 

ราคา 22,999.-

   


รหัสสินค้า : RDBAL25BT-FD
ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์...บาหลี 4 วัน 3 เดินทาง 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 67
ราคา 
32,999.-
  รหัสสินค้า : RDSPHZB6-(QZ+FD)
TROPICAL TREASURES BALI ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์...บาหลี 4 วัน 3 
เดินทางวันที่ 30 ธันวาคม - 2 ม.ค. 67 
ราคา 22,999.-


   
รหัสสินค้า : RD01SSPAK-TG
ทัวร์ปากีสถาน Amazing Classic Pakistan 9วัน7คืน 
เดินทาง 27 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67

ราคา 69,999.-


 

รหัสสินค้า : RD05WKKOR
ทัวร์เกาหลี Wonder Happy Winter 5 วัน 3คืน

เดินทาง 28 ธ.ค.66 - 01 ม.ค. 67 // 27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.66
ราคา 28,888.-

 
   


รหัสสินค้า : RD01TWKOR
ทัวร์เกาหลี Busan Winter 4 วัน 2 คืน
เดินทาง  28 ธ.ค.-31,ม.ค.67 30 ธ.ค.-2 ม.ค.67
ราคา 16,999.- 
 รหัสสินค้า : RD01FSTPE - CHARTER FLT
ทัวร์ไต้หวัน New Year 2024 ชมพลุ Count Down 3 อุทยาน อาลีซาน
ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 5 วัน 4คืน
เดินทาง 29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 // 29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
ราคา 29,999.-   

รหัสสินค้า : RD02FSTPE - CHARTER FLT

ทัวร์ไต้หวัน New Year 2024 ชม 3 อุทยาน อาลีซาน
ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 5 วัน 4คืน
เดินทาง 29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 // 29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
ราคา 28,999.-
 

รหัสสินค้า : RD13GSTPE - TG
ทัวร์ไต้หวัน Amazing Taiwan 4 วัน 3คืน สายการบิน
เดินทาง 29 ธ.ค. 66 – 01 ม.ค. 67 // 30 ธ.ค. 66 – 02 ม.ค.67
// 31 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67
ราคา 38,999.-
   

รหัสสินค้า : RD97ITTYO - XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น X'mas & New Year Winter TOKYO FUJI 5วัน 3คืน
เดินทาง 28 ธ.ค.66 - 01 ม.ค. 67  ราคา 44,888.-
// 30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 ราคา 45,888.-
// 31 ธ.ค. 66 – 04 ม.ค. 67  ราคา 42,888.-
 

 
  รหัสสินค้า : RD2305ZGTYO-SQ
ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ลานสกี ฟูจิเท็น ชินจูกุ เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 6วัน 4คืน
เดินทาง 28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 ราคา 49,990.-
// 29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 ราคา  51,990.-


   
 

รหัสสินค้า : RD005RJSEN
ทัวร์ญี่ปุ่น  SENDAI FUKUSHIMA YAMAGATA IWATE 6วัน 4 คืน 
เดินทาง 29 ธ.ค. 66-03 ม.ค.67 // 29 ธ.ค.66-03 ม.ค.67
// 29 ธ.ค. 66-03 ม.ค.67 ราคา 79,919.-


 
 

รหัสสินค้า : RD006RJSEN
ทัวร์ญี่ปุ่น  SENDAI IWATE YAMAGATA FUKUSHIMA 6วัน 4 คืน
เดินทาง 29 ธ.ค. 66-03 ม.ค.67 ราคา 69,919.-
// 29 ธ.ค. 66-03 ม.ค. 67 ราคา 73,919.-
29 ธ.ค. 66-03 ม.ค. 67 ราคา 75,919.-
// 29 ธ.ค. 66-03 ม.ค. 67 ราคา 75,919.-

 


   

รหัสสินค้า : RDM1SPMYS
ทัวร์มาเลเซีย COZY MALAYSIA GENTING-KUL-PUTRA 3วัน 2 คืน
เดินทาง 30 ธ.ค. – 01 ม.ค.67 // 31 ธ.ค. – 02 ม.ค.67
ราคา 12,999.- 

รหัสสินค้า : RDM2SPMYS
ทัวร์มาเลเซีย MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3วัน 2 คืน
เดินทาง 30 ธ.ค. – 01 ม.ค.67 // 31 ธ.ค. – 02 ม.ค.67

ราคา 12,999.-

   

รหัสสินค้า : RDBT-LA061-FD
มหัศจรรย์..หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็วสูง
4 วัน 3 คืน

เดินทาง 29 ธ.ค.66 - 01 ม.ค.67 ราคา 19,999.-
//  30 ธ.ค.66 - 02 ม.ค.67 ราคา 20,999.-
// 31 ธ.ค.66 - 03 ม.ค.67 ราคา 19,999.-

 

 

รหัสสินค้า : RDBT-LAO64 -DD
มหัศจรรย์..หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน
 เดินทาง 30 ธ.ค.66-01 ม.ค.67 ราคา 17,999.- 

   

รหัสสินค้า : RD2308ZGSIN
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ -
(ฟรีเดย์ 1 วัน ) 3วัน 2คืน 
เดินทาง 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 67 // 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 67
ราคา 21,990.-


 

รหัสสินค้า : RD2314ZGGEO-GF
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี
(พักกูดาอูรี 2 คืน) 8 วัน 5 คืน
เดินทาง 29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 67 ราคา 65,990.-

 

   

รหัสสินค้า : RD2317ZGGEO-TK
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ ทบิลิซี่
ไซห์นากี ควาเรลี 8 วัน 5 คืน
เดินทาง 26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 67 // 27 ธ.ค. - 3 ม.ค. 67 // 29 ธ.ค. - 5 ม.ค. 67
ราคา 49,990.-

 

รหัสสินค้า : RD2326ZGGEO-TK
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ ทบิลิซี่ ไซห์นากี ควาลี 7วัน 5คืน
เดินทาง 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 67 // 28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 67
// 30 ธ.ค. – 05 ม.ค.  67  ราคา 69,990.-
 


   

รหัสสินค้า : RD19ITCKG-FD
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4วัน3คืน
เดินทาง 30 ธ.ค.66 – 02 ม.ค.67 // 31 ธ.ค.66 – 03 ม.ค.67

ราคา 24,888.- 
 

รหัสสินค้า : RD26SHPEK-CA
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 5 วัน 4 คืน 
28 ธ.ค. – 1 ม.ค.67 // 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 67
ราคา 33,999.- 


 

   

รหัสสินค้า : RD27SHPEK-CA
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 67 // 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 67 // 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 67
ราคา 32,999.- 

รหัสสินค้า : RDVZ0123TTDYG
ทัวร์ซุปตาร์...เปิดตัวจางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

เดินทาง 29 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67
ราคา 28,888.-


 

   

รหัสสินค้า : RDVZ0223TTDYG
ทัวร์ซุปตาร์...เปิดตัวจางเจียเจี้ย (EP2)  6 วัน 5 คืน
เดินทาง 29 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67
ราคา 23,888.-

   รหัสสินค้า : RD2306ZGPEK-HU
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 67 // 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 67
// 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 67  ราคา 29,990.-

   

รหัสสินค้า : RD2308ZGPEK-TG
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 5 วัน 4 คืน
 เดินทาง 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 67  ราคา 39,990.-


   

รหัสสินค้า : RD2310ZGKMG-FD
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 67 // 29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 67
ราคา 35,990.-   


รหัสสินค้า : RD2311ZGKMG-TG
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่  แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 31 ธ.ค. – 05 ม.ค.67 ราคา 35,990.-
 

รหัสสินค้า : RD2315ZGKMG-TG
ทัวร์คุนหมิง ลีเจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
 เดินทาง 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 67 // 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 67

ราคา 34,990.-   

รหัสสินค้า : RD2316ZGKMG-MU
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 67
ราคา 33,990.-


 
 

รหัสสินค้า : RD01WGKMG
ทัวร์จีนคุณหมิง-ต้าหลี-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

เดินทาง 29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 66
ราคา 29,888.-


 

   

รหัสสินค้า : RD01BTHRB-CA
มหัศจรรย์...ฮาร์บิน มู่ตันเจียง ยาบูลี
(บินภายใน 2 ขา + พักหมู่บ้านหิมะ 1 คืน)
 6 วัน 4 คืน  เดินทาง 27 ธ.ค – 01 ม.ค. 67

ราคา 47,999 .-

 

 

รหัสสินค้า : RD01SHHRB-CZ
ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ลานสกี YABULI
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 27 ธ.ค. 66- 1 ม.ค. 67 // 
28 ธ.ค. 66- 2 ม.ค. 67 // 29 ธ.ค 66- 3 ม.ค. 67
ราคา 58,999.-

     

รหัสสินค้า : RD04SHHRB-CA
ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ICE AND SNOW FESTIVAL
6 วัน 4 คืน เดินทาง 28 ธ.ค. 66 – 2 ม.ค. 67
ราคา 49,999.-


   


รหัสสินค้า : RD01GSCSX-FD
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย
 พยัคฆ์พิทักษ์อวตาร 5วัน 4คืน
เดินทาง 28 ธ.ค. 66 – 01 ม.ค. 67 // 30 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67
ราคา 25,999.-


 

     
 

รหัสสินค้า : RD2319TKZGIST-TK
ทัวร์ตุรเคีย อิสตันบูล บูสซา สกีอูลูดัก ปามุคคาเล คับปาโดเกีย 8วัน 5คืน
เดินทาง 28 ธ.ค. 66 – 04 ม.ค. 67 // 30 ธ.ค. 66 – 06 ม.ค. 67
ราคา 59,990.- 

รหัสสินค้า : RD2321TKZGIST-TK
ทัวร์ตุรเคีย อิสตันบูล ปามุคคาเล คับปาโดเกีย อังการา 9วัน 6คืน
เดินทาง 26 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67 // 29 ธ.ค. 66 – 06 ม.ค. 67 //
30 ธ.ค. 66 – 07 ม.ค. 67
ราคา 53,990.-


   

รหัสสินค้า : RD2321TKZGIST-TK
ทัวร์ตุรเคีย อิสตันบูล ปามุคคาเล คับปาโดเกีย อังการา 9วัน 6คืน 
เดินทาง 26 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67 // 29 ธ.ค. 66 – 06 ม.ค. 67 // 
30 ธ.ค. 66 – 07 ม.ค. 67 
ราคา 53,990.- 

รหัสสินค้า : RD010711KFENG
ทัวร์อังกฤษ  CLASSIC ENGLAND WALES LONDON 7วัน 5 คืน
เดินทาง 27 ธันวาคม 66 – 2 มกราคม 67ฃ
ราคา 109,999.-


 

   

รหัสสินค้า : RD2301ZGENG
ทัวร์อังกฤษ เเมนเซสเตอร์ ลิเวอร์พูล คาร์ดิฟฟ์ บาธ
ออกซ์ฟอร์ด ลอนดอน 8วัน 5คืน
เดินทาง 30 ธ.ค. 66 - 6 ม.ค. 67

ราคา 89,990

 
  รหัสสินค้า : RD120823KJSCN-EK
ทัวร์สแกนดิเนเวีย LOVELY SCANDINAVIA นอร์เวย์
สวีเดน เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน
เดินทาง 27 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67
ราคา 125,999.-


   

รหัสสินค้า : RD121022KJSCN (ฺB)-EK
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ปีใหม่ HAVILA SCANDINAVIA
นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10วัน 7คืน
เดินทาง  27 ธ.ค. 66-05 ม.ค. 67 ราคา 199,999.-

 

รหัสสินค้า : RD131023KFSCN-AY
ทัวร์สแกนดิเนเวีย EXPLORER ICELAND HELSINKI 10วัน 8คืน
 เดินทาง 26 ธ.ค. 66– 4 ม.ค. 67

ราคา 215,999.-

   


รหัสสินค้า : 
RD01BTUAE
ทัวร์ดูไบ (เทศกาลปีใหม่) มหัศจรรย์...ดูไบ อาบูดาบี มหานครศิวิไลซ์
กลางทะเลทราย 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 // 30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
ราคา 56,999.-

 
   

รหัสสินค้า : RD2305ZGEGY
ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา เมมฟิส อเล็กซานเดรีย 6วัน 3คืน
เดินทาง 29 ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67 
ราคา 59,990

     


   รหัสสินค้า : RD01SSIRN-W5

ทัวร์อียิปต์ AMAZING PERSIA 8วัน 6คืน
เดินทาง 29 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67
ราคา 63,494.- 

รหัสสินค้า : RD02SSIRN-W5
ทัวร์อียิปต์ AMAZING OF IRAN 10วัน 8คืน
เดินทาง 27 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67 // 29 ธ.ค. 66-7 ม.ค. 67
ราคา 79,820

   

รหัสสินค้า : RD03ETJOR
ทัวร์จอร์แดน AHLAN JORDAN 8 วัน 5 คืน
เดินทาง 26 ธ.ค 65 – 2 ม.ค 66 ราคา 85,900.-

   

รหัสสินค้า : RD02ETMOR
ทัวร์โมรอคโค MEMORY MOROCCO 10 วัน 7 คืน
เดินทาง 29 ธ.ค.66 – 7 ม.ค 67

ราคา 93,900.-

   

รหัสสินค้า : RD02ETEGY-WY
ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8 วัน 6 คืน

เดินทาง 26 ธ.ค – 2 ม.ค 67
ราคา 96,900.-

 

 
 รหัสสินค้า : RD01SSEGY
ทัวร์อียิปต์ AMAZING GRAND EGYPTIAN 12วัน 9คืน
เดินทาง 27 ธ.ค. 66 – 7 ม.ค. 67
ราคา 137,898.-

 

   

รหัสสินค้า : RD2306ZGHND-SQ
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ โตเกียว นักโก ฟกชิมะ กินซังออนเซ็น 7 วัน 5 คืน
เดินทาง 31 ธ.ค - 06 ม.ค 67 
 ราคา 59,990.- (ลดจาก 69,990.-)

 

 

 

   

รหัสสินค้า : RD2305ZGHND-SQ
ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ลานสกี ฟูจิเท็น ชินจูกุ เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 6 วัน 4 คืน
เดินทาง 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 67  //  29 ธ.ค.-03 ม.ค. 67  
 ราคา 49,990.- (ลดจาก 51,990.- )   

รหัสสินค้า : ZGKMG-23178L
ทัวร์จีน คนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
เดินทาง 05-10 // 07-12 // 09-14 ธ.ค.66 
ราคา 23,990.-  (ลดจาก 24,990.-)


 


รหัสสินค้า : ZGTFU-2307FD
ทัวร์ จีน เฉิงตู ห่วงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน
 เดินทาง 07-12 ธ.ค. 66 ราคา 19,990.- (ลดจาก 25,990.-)
14-19 ธ.ค. 66 ราคา 23,990.- (ลดจาก 24,990.-)
01-04 ม.ค. ราคา 24,990.-

 

 

Visitors: 59,045