รวมทัวร์วันแม่ปี 2566

 

รวมทัวร์วันแม่ราคาพิเศษ!!!!

 

 

รหัสทัวร์ : ZGHAN-2314VN

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา2คืน 4 วัน 3 คืน

เดินทาง 11-14 ส.ค. 66

ลด 2,000 บาท เหลือ 14,990.- (จากปกติ 16,990) 

   รหัสทัวร์ : ZGDAD-2320VZ

 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลส์) 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 11-14 ส.ค. 66
ลด 1,000 บาท เหลือ 15,990.- (จากปกติ 16,990)

 
 

รหัสทัวร์ : ZGSIN-2308SQ 

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ฟรีเดย์ 1 วัน) 3 วัน 2 คืน
เดินทาง 11-13 ส.ค. 66
ลด 1,000 บาท เหลือ 15,990.- (จากปกติ 16,990)

เดินทาง 12-14 ส.ค. 66
ลด 2,000 บาท เหลือ 15,990.- (จากปกติ 17,990)

 

 รหัสทัวร์ : ZGTPE-2311VZ 

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 12-15 ส.ค. 66
ลด 2,000 บาท เหลือ 18,990.- (จากปกติ 20,990)

   
รหัสทัวร์ : ZGTPE-2316VZ

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

เดินทาง 12-15 ส.ค. 66
ลด 2,000 บาท เหลือ 18,990.- (จากปกติ 20,990)

   รหัสทัวร์ : ZGTPE-2315VZ

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

เดินทาง 10-13 ส.ค. 66
ลด 2,000 บาท เหลือ 17,990.- (จากปกติ 19,990)

     

 รหัสทัวร์ : ZGTPE-2313CI

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 09-12 ส.ค. 66
ลด 2,000 บาท เหลือ 21,990.- (จากปกติ 23,990)

 

  รหัสทัวร์ : ZGTPE-2309CI

ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2 4 วัน 3 คืน
เดินทาง 10-13 ส.ค. 66
ลด 2,000 บาท เหลือ 21,990.- (จากปกติ 23,990)

     

 รหัสทัวร์ : ZGFUK-2306VZ

ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ วัดนันโซอิน 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 08-12 ส.ค. 66
เหลือ 22,990.- (จากปกติ 24,990)

เดินทาง 12-16 ส.ค. 66
เหลือ 23,990.- (จากปกติ 25,990)

 

รหัสทัวร์ : FUK15

FUKUOKA LAVENDER LOVER FREEDAY 5 วัน 3 คืน

เดินทาง 11-15 ส.ค. 66
ราคา 28,999.-

 

 

รหัสทัวร์ : KIX34

OSAKA POPPY LOVE 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 8-12 ส.ค. 66
เหลือ 29,999.- (จากปกติ 38,999)

เดินทาง 10-14ส.ค. 66
เหลือ 32,999.- (จากปกติ 35,999)

 

รหัสทัวร์ : NRT32

TOKYO ลาเสนเดอร์ยืนหนึ่ง 5 วัน 3 คืน

เดินทาง 11-15 ส.ค. 66
ราคา 33,999.-

Visitors: 43,092