จุดให้บริการหนังสือเดินทางในต่างจังหวัด

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

1. จังหวัด เชียงใหม่

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 
ที่อยู่
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2)เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
โทรศัพท์ 053-112-2912 
หรือ 088-874-0251
 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

2. จังหวัด เชียงราย

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 
ที่อยู่
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
โทรศัพท์ 053-175-375
 
 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

3. จังหวัด พิษณุโลก

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 - 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)
 
ที่อยู่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
โทรศัพท์ 055-338-426
และ 055-338-427
 
 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

4. จังหวัด นครสวรรค์

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 - 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)
 
ที่อยู่
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา 2 ชั้น 2 ถนนมาตุลี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 
โทรศัพท์056-370-800
และ 056-370-802
 
 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

5.จังหวัด อุดรธานี

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 10.00 - 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)
 
ที่อยู่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
 
โทรศัพท์ 042-212-827,
042-212-318 และ 042-222-861
 
 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

6. จังหวัด ขอนแก่น

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 
ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
โทรศัพท์ 043 242 655
และ 043 242 707
 
 
 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

7. จังหวัด อุบลราชธานี

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 
ที่อยู่
อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 
โทรศัพท์ 045 344 581
และ 045 344 582
 
 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

8. จังหวัด นครราชสีมา

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 - 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)
 
ที่อยู่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
โทรศัพท์ 044 243 132,
044 243 133
 
 


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

9. จังหวัด  จันทบุรี

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 
ที่อยู่
อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 
โทรศัพท์ 039-301-706-9
 
 
 
 


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

10. จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 - 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)
 
ที่อยู่
ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
โทรศัพท์
077-274-940,077-274942 ถึง 3
 
 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

11. จังหวัด ภูเก็ต

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 - 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)
 
ที่อยู่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
โทรศัพท์ 076-222-080,
076-222-081, 076-222-083
 
 
 


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

12. จังหวัด สงขลา

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 
ที่อยู่
อาคารโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ใกล้ท่าแพขนานยนต์) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
โทรศัพท์  074-326-510,
074-326-511
 
 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

12. จังหวัด ยะลา

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 
ที่อยู่
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
 
โทรศัพท์ 073-274-526,
073-274-036, 073-274-037
 
 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

14. จังหวัด พัทยา

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 17.00 น. (ปิดรับคิว 16.30น.)
 
ที่อยู่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เลขที่ 333/102 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
 
โทรศัพท์
038-422-438 ฝ่ายหนังสือเดินทาง
038-119-638 ฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์

 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

15. จังหวัด บุรีรัมย์

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 
ที่อยู่
โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle) เลขที่ 444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
โทรศัพท์ 044-666-496
 
 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

16. จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)เวลา 10.00 - 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)
 
ที่อยู่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 หมู่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
โทรศัพท์ 075-392-872
 
 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

17. จังหวัด หนองคาย

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
 
ที่อยู่
สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
โทรศัพท์ 042-414-508
 
 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

18. จังหวัด เพชรบุรี

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 - 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)
 
ที่อยู่
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2 เลขที่ 162 หมู่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 
โทรศัพท์  032-491-827
 
 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 78,598